Kontrollavgift med fel adress

2016-03-23 i Parkeringsböter
FRÅGA
På kontrollavgiften har parkeringsbolaget skrivit fel gatunr. det är två hus bort. Jag hade fjolårets p-tillstånd framme så det är ju förstås mitt fel att inte ha det rätta p-tillståndet framme. Men hur är det måste inte adressen stämma Som de har angett?Mvh SE
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Har du fått en kontrollavgift så kan du överklaga kontrollavgiften, det står på avgiften var du ska reklamera. Det är dock inte säkert att det kommer gå igenom. Det finns nämligen en möjlighet att hävda att det är ett uppenbar felskrivning.

Har du fått en parkeringsanmärkning, så ska den bestridas, vilket står på anmärkningen du fått. Det gäller dock samma sak här, dvs de kan hävda uppenbar felskrivning.

Du kan få framgång, men det är inte säkert då det beror på hur det ser ut på platsen samt hur omfattande felskrivningen får anses vara.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?