Kontroll av god man

2020-10-24 i God man
FRÅGA
Min avlidna styvfar hade inga biologiska arvtagare i livet så han hade testamenterat alla sina tillgångar till mig, han hade bara bankmedel. Nu är det så att han har besökt mig efter sin död och hävdar att gode mannen har tagit hans stora förmögenhet, vilket inte är orimligt. Förstnämnda gode mannen var min morbror som numer avliden sedan 1 år sen. Går det att ta reda på om allt har gått rätt till eller har styvfar blivit lurad? Kan jag göra någonting för att få reda på sanningen? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Såsom jag har uppfattat din fråga så är din styvfar avliden. Din styvfar hade en god man och du vill nu i efterhand kontrollera den gode mannens arbete för att ta reda på om allting har gått rätt till eller om din styvfar blivit lurad.

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB).

Enligt 11 kap 4 § FB ska en god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Det ska finnas ett behov av god man och den som tilldelas en god man ska samtycka till detta. När någon blir tilldelad en god man, så förlorar denne inte sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär, att den som tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar, t.ex sälja sin bil, teckna abonnemang och så vidare.

Av 11 kap 5 § FB framgår det vad en god man får göra. I normala fall behöver en god man ha samtycke från sin huvudman (alltså din styvfar) för den rättshandling som den gode mannen utför åt sin huvudman. Ett samtycke behövs däremot inte alltid, om rättshandlingen är inom ramen för sedvanligt daglig hushållning och inom sitt förordnande. Sedvanlig daglig hushållning är t.ex sådant som vardagliga inköp, såsom köp av kläder och mat, men det kan även ibland röra sig om hyresbetalning eller annat liknande.

En god man ska handla är inom ramen för godmanskapets förordnade. Som jag skrivit ovan, kan ett uppdrag om god man omfatta tre olika delar, bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för huvudmannens person. Vidare är en god mans uppgifter helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet. Eftersom jag inte vet alla omständigheter, blir det svårt för mig att veta vad din styvfars gode man har fått göra och inte göra.

Kontrollera god man

Det finns två sätt du kan kontrollera en god mans arbete. Det första är genom en fullmakt från din styvfar. Eftersom din styvfar är avliden så är detta alternativ inte möjligt för dig.

Det andra sättet, är att du vänder dig till överförmyndarnämnden som kontrollerar den gode mannens arbete. En god man står under överförmyndarnämndens övervakning, 16 kap. FB. Den gode mannen måste exempelvis lämna en årsredovisning till överförmyndaren och därutöver lämna in andra nödvändiga handlingar kring den gode mannens uppdrag.

Enligt 16 kap. 7 § har de närmaste släktingarna till huvudmannen, tex. barn, har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Eftersom du är ett särkullbarn till din styvfar, så har du rätt till att ta del av dessa handlingar. Du har alltså rätt att se på de handlingar som överförmyndarnämnden har.

Slutsats:

För att du ska kunna kontrollera att allting har gått till på rätt sätt så bör du vända dig till överförmyndarnämnden.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (518)
2021-06-16 Kan god man ge bort huvudmans egendom?
2021-06-08 Kan en förvaltare hindra sin huvudman från att flytta?
2021-05-31 Kontroll av god man
2021-05-31 Vilka uppgifter har en god man

Alla besvarade frågor (93148)