Kontroll av god man

2020-09-19 i God man
FRÅGA
Hej! Min pappa har en god man och jag undrar om jag på något sätt kan kontrollera god mans arbete?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB).

Enligt 11 kap 4 § FB ska en god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Det ska finnas ett behov av god man och den som tilldelas en god man ska samtycka till detta.

När någon blir tilldelad en god man, så förlorar denne inte sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär, att den som tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar, t.ex sälja sin bil, teckna abonnemang och så vidare.

Kontrollera god man

Det finns två sätt du kan kontrollera en god mans arbete. Det första är genom fullmakt från din pappa. Eftersom en person som har en god man, fortfarande har kvar sin rättshandlingsförmåga, så kan personen utfärda en fullmakt. En sådan fullmakt skulle kunna innebära att du får kontrollera din pappas tillgångar och se transaktioner som den gode mannen har gjort.

Det andra sättet, är att du vänder dig till överförmyndarnämnden som kontrollerar den gode mannens arbete. En god man står under överförmyndarnämndens övervakning, 16 kap. FB. Den gode mannen måste exempelvis lämna en årsredovisning till överförmyndaren och därutöver lämna in andra nödvändiga handlingar kring den gode mannens uppdrag.

Enligt 16 kap. 7 § har de närmaste släktingarna till huvudmannen, tex. barn, har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Eftersom du är barn till din pappa, så har du rätt till att ta del av dessa handlingar. Du har alltså rätt som barn till din pappa att se på de handlingar som överförmyndarnämnden har.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (502)
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?
2021-03-29 God man eller förvaltare till förälder

Alla besvarade frågor (91190)