Kontraktsbrott eller misskötsel vid andrahandsuthyrning

2017-11-15 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag bor i en lgh med 2 separata entréer utifrån trapphuset och har i en egen avstängd "del" av lgh två st inneboende. Efter mycket besvär med deras renlighet (vilket har diskuterats med hyresgästerna utan framgång) måste jag säga upp dem snarast och undrar om jag måste följa lagen om 3 månaders uppsägning. Jag skrev ett standardavtal för andrahandsuthyrning med dem, men det skrevs ingen bestämd tid för uppsägning av hyresgäster utan bara att hyresvärd "när som helst kan bryta kontraktet om hen har saklig anledning till att göra detta".Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en vanlig uppsägning stämmer det att det är 3 månader om ni inte har avtalat om något annat, enligt 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. jordabalken. Om en hyresgäst missköter sig kan de i vissa fall förverka sin hyresrätt. Antingen görs det genom avtalsbrott om det finns avtalat om vissa skyldigheter eller förbud, eller enligt lag.

I regel ska man följa avtalet, men man kan ifrågasätta om det är utformat på ett otydligt sätt som gör det svårt för hyresgästen att följa. Det är ju du som har utformat avtalet så om det är otydligt ska det tolkas till den andra partens fördel (oklarhetsregeln). Vad är saklig anledning till exempel? Finns sådana anledningar exemplifierade i kontraktet och om det gör det, är listan uttömmande eller ger bara förslag? Om det blir en tvist kring tolkning av avtalet kan det behöva lösas i allmän domstol.

Om de har brutit mot någon punkt i kontraktet kan hyresrätten förverkas enligt 12 kap. 42 § 8 p. jordabalken. Det kan exempelvis röra sig om att hyresgästen har tagit in ett husdjur i ett allergianpassat hus.

Om det inte finns avtalat förverkande går det att använda lagen, men det är ganska starka rekvisit för att det ska uppfyllas. Förverkande sker med stöd av 12 kap. 42 § 1 st. 5-6 pp. jordabalken och då kan det krävas att de har varit så orenliga att de dragit in ohyra i lägenheten. Innan förverkande får ske måste hyresgästen få möjlighet till rättelse, vilket stadgas i 12 kap. 43 § 1 st. jordabalken, men det verkar de redan ha fått möjlighet till som jag har förstått det.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?