Kontrakträttens terminologi

2018-09-23 i Avtal
FRÅGA
Hur definieras ordet kontraktsdatum. Är det datumet då kontraktet upprättades eller datumet då den sista underskriften gjordes?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalsrättens termer.

När det gäller de termer som förekommer i ett kontrakt finns det inga egentliga regleringar i lag. Detta innebär att man egentligen kan skriva lite vad som helst som rubrik sålänge avtalet i slutligt blir förståeligt. Dock rekommenderas parterna att skriva ett kontrakt så tydligt som möjligt för att undvika missförståelse.

För den som författade avtalet finns en risk att vid ev. senare tvist så tolkas avtalet till den andres fördel. Detta framgår av den avtalsrättsliga principen "oklarhetsregeln". Denna princip är dock inte särskilt stark.

Exempel:

Om A och B författar ett kontrakt om en leverans. I en av paragraferna står det att leveransen ska ske till "stället". Denna paragraf är ett typexempel på otydlig formulering. Skulle sedan A och B tvista om vad "stället" innebär, och B har författat avtalet, finns det risk att rätten dömer till As fördel p.g.a oklarhetsregeln.

Denna princip tillämpas dock restriktivt i vilket man hellre väljer att försöka tolka avtalets syfte, partsvilja, avtalets systematik etc. Oklarhetsregeln är med andra ord väldigt lågt rankad bland metoder för att tydliggöra ett avtal.

Svar.

Termen kontraktsdatum brukar innebära det tidpunkt så avtalet ingicks. Alltså det datum båda parterna eller den sista parten skriver under kontraktet. Dock kan det även innebära andra saker som kanske den totala tiden som kontraktet ska gälla. Mitt råd är att om du är osäker så fråga vad som avses med "kontraktsdatum". Det finns som sagt inga riktiga regler om vad termerna innebär.

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1489)
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.
2021-05-28 Får företag fotografera barn?
2021-05-28 Får ett företag neka mig att köpa en tjänst?

Alla besvarade frågor (93176)