FrågaAVTALSRÄTTAvtal15/04/2018

Kontrakt med återköp av häst – men köparen vill inte sälja tillbaka den

Hej!

Då jag sålde en häst för några år sedan skrev vi köpekontrakt på den, i kontraktet skrev jag som säljare att vid en ev försäljning av hästen, skulle jag som tidigare ägare få köpa tillbaka hästen till samma pris som vid försäljning och vi var överens om det, båda parter skrev under kontraktet.

Nu har jag fått veta av köparen att de vill sälja hästen, men inte till mig, utan till någon annan då de vill ha honom i närområdet.

Hur går jag tillväga då jag vill köpa tillbaka hästen men de inte vill sälja honom tillbaka? Då det står i kontraktet borde jag ha förtur på hästen. Tacksam för svar och hjälp!

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att den gäller ett köp mellan två privatpersoner, vilket gör att Köplagen (KöpL) blir tillämplig. Denna lag är inte tvingande och parterna kan avtala fritt om hur köpet ska se ut (KöpL 3 §).


Kontraktet

Ett kontrakt som är underskrivet av båda parter är bindande. Att inte fullfölja sin del av kontraktet innebär ett kontraktsbrott.

Den överenskommelse ni har i kontraktet kallas för en återköpsklausul. Som du beskriver denna så verkar den ge dig en rätt att köpa tillbaka hästen och köparen en skyldighet att sälja den till dig.


Återköpet

När man skriver in återköpsklausul i ett kontrakt är det viktigt att i samband med den skriva in ett vite (böter) om köparen sedan säljer hästen i strid med ert kontrakt. Detta fungerar då som ett påtryckningsmedel om problem uppstår vid ett återköp.

I din fråga framgår inte om ett sådant vite skrivits in. Det är bra att i framtiden tänka på att skriva in ett sådant vite. Vitet ska inte sättas så lågt att det fortfarande är ekonomiskt gynnsamt för köparen att sälja hästen till någon annan men inte så högt så att det kan bli bedömt som oskäligt av en domstol.


Om de inte vill sälja till dig

Om köparen inte vill sälja till dig så kan du skriva och påtala för denne (glöm inte att ta en kopia på brevet) att du anser att sälja hästen till någon annan utgör ett brott mot ert kontrakt. Det kan vara bra att påpeka att du kommer överväga att ta till rättsliga åtgärder om köparen säljer hästen till någon annan. Sätt en sista dag för svar från köparen, en rimlig tid är 10–14 dagar.


Rättsliga åtgärder

Om de vägrar att låta dig köpa tillbaka hästen så kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du kräver att de fullgör sin del av kontraktet (fastställelsetalan). I stämningsansökan ber du tingsrätten bestämma att köparen inte får sälja hästen utan att först erbjuda dig att köpa tillbaka den efter de villkor som står i kontraktet.

Du kan även begära att tingsrätten fattar ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om att köparen inte får sälja hästen innan du blivit erbjuden att köpa tillbaka den.

Om köparen ändå säljer hästen kan du kräva skadestånd, men det kommer ta tid och kosta pengar.


Andra sätt

Ett annat sätt (om köparen inte svarar på ditt brev) är att du åker till köparen med en kompis (ett vittne) och ta med dig en kopia på ert kontrakt och säger att du har rätt att köpa tillbaka hästen. Det kan vara så att det hjälper och ni kan komma fram till en lösning.

Du skulle också kunna anlita en advokat som granskar hela ditt kontrakt, det kan finnas andra delar av det som kan hjälpa dig. Det samma gäller om du skulle välja att ta ärendet till domstol. Du kan boka tid med en av våra jurister här.


Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”