Kontraheringsplikt samt tillsyn över särskilda bevarandeområden

2018-02-13 i Avtal
FRÅGA
HejI anslutning till min fastighet finns en park som har tillhört min fastighet sedan 1798 men styckades av 2004då jag köpte min fastighet. Parken är en del av en större jordbruksmark som ägs av ett Universitet sedan 2014. Ägaren missköter parken som är ett så kallat skyddat område med bevarande intresse.Det ligger kullvälta träd som samlar ohyra. Parken är på ca 0,5 ha och den totala åkermarken som universitetet köpte var 36 ha.Jag vill arrendera parken men det vill inte ägarna gå med på. Nu till min fråga.Kan jag begära option på parken eftersom den missköts samt har tillhört min fastighet, om så hur?Parken har ett som sagt ett skyddat område med särskilt bevarande intresse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du, gentemot universitetet, kan kräva att få köpa eller arrendera marken som tidigare har tillhört din fastighet. Svaret på denna fråga är tyvärr nej. Det är universitetet som äger marken där parken finns och universitetet får välja att antingen behålla den själv eller sälja till dig. Det finns inom svensk rätt som utgångspunkt ingen kontraheringsplikt, d.v.s. en part har som utgångspunkt ingen skyldighet att ingå ett avtal (bestående i t.ex. att sälja eller arrendera mark) med någon annan. Denna utgångspunkt kan ändras genom t.ex. avtal enligt vilket du har givits en sådan optionsrätt, eller med stöd av lag. Du beskriver dock inte att något sådant avtal finns mellan dig och universitetet. Något särskilt lagstöd finns inte heller i det nu aktuella fallet. Svaret är därför nej, du kan inte göra något anspråk på att få ta över eller arrendera marken.

I den mån du är missnöjd med hur parken sköts kan du, eftersom du beskriver att det finns ett miljöintresse, göra en anmälan till myndigheter. Du beskriver att det är ett område med särskilt bevarandeintresse. Det är först och främst länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över sådana områden. Detta framgår av 7 kap 27 § och 26 kap 1 och 2 §§ miljöbalken, jämfört med 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen). Jag rekommenderar därför dig att - om du är missnöjd med hur parken sköts - göra en anmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då ge dig vägledning i hur ett ärende kan gå vidare.

Tack än en gång för din fråga. Jag kommer att ringa dig torsdag d 15 feb kl 20.00 för din telefonuppföljning. Passar denna tid ej är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Mattias Kan jag begära option på att få köpa marken vid en eventuell försäljning? Mvh. Dan
2018-02-14 10:29
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (852)
2018-05-23 Ett nytt avtal gäller istället för ett gammalt
2018-05-22 Har en privatperson rätt att kräva kontoutdrag som villkor för att bevilja en annan privatperson ett lån?
2018-05-18 Betalningsskyldighet vid uteblivet frisörbesök
2018-05-17 Tvist om städning vid utflytt

Alla besvarade frågor (54438)