Kontoutdrag

FRÅGA
Hej inga bröstarvingar finns. Bara syskon o syskonbarn. Har någon rätt att kräva att få se den av avlidnes kontoutdrag för tiden före hans död?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att ni ska ha rätt att begära ut kontoutdrag krävs att ni räknas som dödsbodelägare. Dödsbodelägare är de som enligt testamente eller lag har rätt till arv efter den avlidne.

Regler om vem/vilka som har rätt till arv efter en avliden finns i Ärvdabalken.

När det inte finns några bröstarvingar efter den avlidne ska arvet i första hand tillfalla den avlidnes föräldrar med hälften var (2:2 1 st. ÄB). Om föräldrarna avlidit går arvet till den avlidnes syskon. Om ena föräldern är död tillfaller den förälderns lott (dvs hälften av det totala arvet) den avlidnes syskon.

Förutsatt att endast syskonen till den avlidne finns kvar i livet har ni som dödsbodelägare rätt att se kontoutdraget. Enligt 18:1 ska samtliga dödsbodelägare gemensamt förvalta den dödes egendom, det innebär att samtliga syskons samtycke krävs för att begära ut kontoutdraget. Dock innebär inte det att ni alla måste närvara vid banken utan det räcker att ni hos banken kan intyga att kontoutdraget begärs ut med samtliga syskons samtycke.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (875)
2020-12-01 Ärver ett barn sin vårdnadshavare?
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?

Alla besvarade frågor (86944)