Kontinuitetsprincipens tillämpning och behandling av lån i hus som överlåtits i form av arv

Min dotter har bott i Frankrike i tjugo år. Hon är ensam arvtagare till sin far som avled 2015. Om hon säljer aktier eller fonder, hur ska hon beskattas? Det finns också ett lån på huset. Måste hon betala av det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De aktier och fonder du skriver om antar jag är sådant din dotter som hon ärvt av sin far. När din dotter säljer ärvd egendom kommer hon att beskattas som hennes far hade beskattats om han hade sålt dem. Detta enligt regeln i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att kapitalvinst/kapitalförlust-beräkningen för din dotter kommer att utgå ifrån det anskaffningsvärde som hennes far hade för aktierna och fonderna. Enligt regeln i 44 kap 13 § inkomstskattelagen beräknas hennes kapitalvinst/kapitalförlust efter ersättningen för försäljningen minus det anskaffningsvärde (omkostnadsbelopp) som hennes far hade. Resultatet av detta ska beskattas i inkomstslaget kapital med 30 %, efter en eventuell kvotering av vinsten (se 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen).
Principen hänförs till att arv i sig är skattefria, därför utgår man i beskattningen från att överlåtelsen inte har skett (din dotter beskattas som hennes far hade gjorts om han hade sålt dem).

Angående lånen på huset behöver din dotter inte betala dessa. Din dotters fars skulder/lån är inte hennes. Betalningen av lånen kommer att tas från hennes fars dödsbo. Detta leder dock i sin tur till att din dotter får mindre att ärva eftersom hon ärver allt i dödsboet efter att skulderna har betalats, ju mindre skulder desto större arv.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”