Kontinuitetsprincipen vid gåva av fastighet

2015-11-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag får en fastighet värd ca 2,2 milj (taxvärde). Ingen skatt eftersom det är gåva. Jag ska sälja den efter ett antal år, vad får jag då betala i skatt?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I detta fall gäller den så kallade kontinuitetsprincipen som är lagstadgad i inkomstskattelagen (1999:1229) 44 kap. 21 §. Enligt denna regel ska, om en tillgång förvärvas genom gåva, förvärvaren inträda i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att när du ska sälja den fastighet du fått i gåva så ska du använda dig av anskaffarens (den som köpte fastigheten och gav den till dig i gåva) anskaffningsvärde (vad denne betalade för fastigheten) som underlag, samt dennes eventuella förbättringsutgifter.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll