Kontinuitetsprincipen vid försäljning av bostadsrätt

2015-04-22 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vi kommer att skriva ett gåvobrev där vår dotter skriver över sin bostadsrättslägenhet på min man och mej.Den är belånad och vi kommer att ta över lånen.Min fråga är om beskattningen på vinsten är densamma vid ev. försäljning för oss som den vore om hon skulle sälja den?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Av 44 kap. 21 § inkomstskattelagen framgår det att om en tillgång förvärvas genom gåva "inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation".

Regeln, som kallas kontinuitetsprincipen, innebär att när ni säljer bostadsrätten kommer kapitalvinsten beräknas på samma sätt som om er dotter hade sålt den istället för er. Kapitalvinsten utgör i korta drag skillnaden mellan ersättningen vid försäljningen och anskaffningsutgiften. När ni efter en eventuell försäljning ska beräkna kapitalvinsten ska ni på grund av kontinuitetsprincipen använda er av den anskaffningsutgift som er dotter hade för bostadsrätten. Då kommer ni att kapitalvinstbeskattas på samma sätt som om hon hade varit säljaren.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll