Kontinuitetsprincipen vid försäljning av bostadsrätt

Vi kommer att skriva ett gåvobrev där vår dotter skriver över sin bostadsrättslägenhet på min man och mej.

Den är belånad och vi kommer att ta över lånen.

Min fråga är om beskattningen på vinsten är densamma vid ev. försäljning för oss som den vore om hon skulle sälja den?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Av 44 kap. 21 § inkomstskattelagen framgår det att om en tillgång förvärvas genom gåva "inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation".

Regeln, som kallas kontinuitetsprincipen, innebär att när ni säljer bostadsrätten kommer kapitalvinsten beräknas på samma sätt som om er dotter hade sålt den istället för er. Kapitalvinsten utgör i korta drag skillnaden mellan ersättningen vid försäljningen och anskaffningsutgiften. När ni efter en eventuell försäljning ska beräkna kapitalvinsten ska ni på grund av kontinuitetsprincipen använda er av den anskaffningsutgift som er dotter hade för bostadsrätten. Då kommer ni att kapitalvinstbeskattas på samma sätt som om hon hade varit säljaren.

Med vänliga hälsningar,


Henrik PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”