Kontinuitetsprincipen

2016-09-05 i Arvsskatt
FRÅGA
Min mamma bor i Kiev och äger lägenhet där var hon bor. Hon vill ge lägenheten till mig som gåva eller via arv. Vad som är bäst för mig skattemässigt? Tack för svaret I förväg. Hälsningar Irena
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som jag skriver i det följande görs med utgångspunkt i svensk skatterätt, alltså bortser jag från eventuella ukrainska skattekonsekvenser.

Enligt kontinuitetsprincipen som råder i svensk rätt (se 44 kap. 20 § 2 st inkomstskattelagen) inträder övertagaren av en tillgång i gåvogivaren/arvlåtarens ställe, om överlåtelsen sker genom arv eller gåva. Det betyder att du bara kan använda dig av samma anskaffningsutgift som din mor har på bostaden vid en senare försäljning som du genomför. Du träder i din mors ställe vad avser bostaden. Du betalar samma vinstskatt som hon skulle gjort vid en eventuell försäljning. Med andra ord inträffar samma skattemässiga konsekvenser oavsett om du mottar bostaden genom gåva eller arv. Samma sak gäller vid arv som vid gåva. Gåvor och arv är skattefria, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (106)
2021-01-10 Behöver man betala arvsskatt?
2020-12-27 Ska jag betala arvsskatt i Danmark för arv från Sverige?
2020-11-17 Momskatt på arv
2020-11-09 Arvsskatt på arv från Finland?

Alla besvarade frågor (88291)