Kontakta arvingar

FRÅGA
Min man har två döttrar från ett föregående äktenskap som han inte har haft någon kontakt med på 23 år. Dom är nu i 40 års åldern. Det är dom själva som sagt upp kontakten med sin pappa. Min fråga är om min man skulle dö är jag då skyldig att kontakta dessa döttrar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken som du hittar här.

Barn är arvingar till sina föräldrar, ÄB 2:1, och detta oberoende av om de har någon kontakt. Barnens arvsrätt kan begränsas genom testamente men bara till hälften då de ändå har rätt till sin laglott, ÄB 7:1.

Enligt ärvdabalken ska efterlevande sambo eller make, arvingar och universella testamentstagare gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning och dessa är då så kallade dödsbodelägare, 18:1 ÄB.

Samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen och detta ska ske i god tid, 20:2 ÄB. Detta innebär att döttrarna ska kallas till bouppteckning.

Om din man har valt att testamentera sin egendom ska testamentet delges döttrarna, 14:4 ÄB. Döttrarna ska dessutom även i det fallet kallas till bouppteckning om testamentet inte har vunnit laga kraft mot dem, vilket det gör då det godkänns av arvingen, 18:1 ÄB.

Sammanfattningsvis ska alltså döttrarna kallas till bouppteckningen då de är arvingar efter sin far.

Hoppas du fick svar på din fråga

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85357)