Kontakta anhörig vid omhändertagande av berusad person

FRÅGA
Hej. Jag har en fråga, har man inte rätt att kontakta anhörig om man blir omhändertagen enligt LOB 1976:511 ?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga till Lawline!

I lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) finns ingen uttrycklig regel som ger rätt för den omhändertagna personen att kontakta anhörig via telefon eller liknande om personen placerats tex på sjukhus eller någon tillnyktringsenhet eller arrest (och alltså inte körts till någon anhörig direkt). Det finns alltså inget rättsligt krav på detta i LOB som måste följas av polisen. Att den omhändertagne inte tillåts ringa anhöriga har dock kritiserats av bland annat Justitieombudsmannen i ett enskilt ärende, och denne framhöll då vikten av att den enskilde skulle få kontakta anhöriga, både för denne persons och de anhörigas skull, samt framhöll vikten av rättssäkerhet. Justitieombudsmannen sade även att om personen är så berusad så att denne inte kan kontakta anhöriga själv, så borde polisen göra det i dennes ställe.

Men som sagt, LOB ger inget uttryckligt krav på detta.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (704)
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?
2020-06-30 Vad kan man göra om man misstänker att en hund kommer skada någon?
2020-06-29 Kan en dörrvakt neka mig tillträde?

Alla besvarade frågor (81688)