Kontakt mellan skolan och hemmet

FRÅGA
Jag har fyllt 18 och en lärare på min skola såg mig röka och pratar om att ringa mina föräldrar, får dom det? Dom säger att dom har regler om att kontakta föräldrar som jag skrev på innan jag blev 18
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

För att ta reda på svaret på din fråga har jag kollat i skollagen, föräldrabalken, offentlighet- och sekretesslagen samt sett vad skolverket skriver i frågan. Jag har kommit fram till följande:

När man är 18 år så räknas man inte som ett barn enligt lagens mening. Skyldigheten som skolan har i vissa fall att kontakta föräldrar/vårdnadshavare föreligger således inte. Däremot kan eleven själv ge sitt samtycke till att skolan lämnar ut uppgifter till föräldrarna. Att du i ett tidigare skede har skrivit på kan ses som ett sådant typ av samtycke (även om jag personligen kan tycka att du borde få samtycka till varje enskild kontakt). Om skolan genom att du skrivit på anser sig ha samtycke så har de rätt att kontakta dina föräldrar. Prata med skolan och säg att du inte längre samtycker till kontakten med föräldrarna p g a att du nu nått myndig ålder och se hur om det kan lösas.

Hoppas det går bra för Dig!

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (275)
2020-07-02 Jobba som gymnasielärare efter ha begått ringa narkotikabrott
2020-06-29 Uppehållstillstånd vid högre utbildning.
2020-05-30 Ogiltig frånvaro trots överenskommelse med lärare och rektor
2020-05-30 När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?

Alla besvarade frågor (81674)