Konsumtion av varumärke?

Hej och tack för en bra tjänst! Ska fatta mig kort: Jag funderar på att starta upp ett aktiebolag där verksamheten består av e-handel av sportkläder från USA. Jag har hittat en leverantör men undrar om det är OK att "bara" importera kläder från en amerikansk e-handel och sälja vidare kläder till ett högre pris? Tacksam för svar. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom det i ditt fall rör sig om näringsverksamhet och eftersom man kan utgå från att kläderna du vill sälja är varumärkesskyddade även i Sverige blir varumärkeslagen (se https://lagen.nu/2010:1877) tillämplig här.

Den som har rätten till varumärket har ensamrätt att bland annat bjuda ut varor försedda med varumärket till försäljning på marknaden. Det är alltså inte tillåtet att göra detta utan varumärkesinnehavarens tillstånd.

Det finns dock ett undantag i varumärkeslagens 1 kap. 12 § som innebär att vem som helst får exempelvis sälja vidare varor försedda med varumärket om varumärkesinnehavaren (eller någon med innehavarens samtycke) fört ut varorna på marknaden. Med detta menas att vem som helst får sälja vidare varumärkesskyddade varor som man exempelvis lagligen köpt i butik. Men detta undantag är dock enbart tillämpligt på varor som förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, det vill säga EU + Island, Lichtenstein och Norge. Med "förts ut på marknaden" menas att fysiska exemplar faktiskt har överlåtits till någon. Min tolkning blir därför att om e-handeln i fråga (med tillstånd från varumärkesinnehavaren) säljer kläderna till personer i EU/EES är det fritt fram att sälja dessa vidare. I annat fall (om butiken ex. bara säljer till personer i USA) krävs tillstånd från varumärkesinnehavaren för att du i näringsverksamhet ska få sälja vidare kläderna här i EU/EES.

Hör gärna av dig om du undrar över något mer!


Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”