Konsumenttjänstlagen, retentionsrätt och vanlig handräckning - Vad gäller?

Hej

Lämnade min Husbil på förmedling. Fukt i luckorna efter 3 månader avbryter dom uppdraget. Jag får inte hämta ut husbilen dom hävdar Retentionsrätt.

Jag får rätt via Kronofogden trots överklagande 3 gånger. Fick hjälp via KF med handräckning.

Jag stämmer han mig för att han tycker han hade rätt till det. Domstolen går på hans linje. Jag skall betala hans kostnader på 100 tusen plus min jurist 100 000.

Det står i domen att det är högt juristarvode men att även min jurist krävt högt arvode så det godkänns.

Jag har dessutom blivit stämd för jag inte betalt luckorna som vi var överens om 4 månader tidigare.

Varför? Jag och 2 oberoende husbilsverkstäder ser heller inte att dom är bytta. Hur kan det skilja på tre överklaganden och sen ändrar sig domstolen?

Skickar gärna över domen.

Min fråga Tar inte Domstolen hänsyn till att jag är konsument och inte vill betala för något som inte är utfört. Blir moment 22.

Fråga 2 Finns det någonstans man kan vända sig utan att det kostar 2400 kr bara man ringer juristen?

Tack på förhand. Är helt uppgiven och har inga problem att betala men har tappat förtroendet för rättssamhället

.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumenttjänstlagen (KTjL), rättegångsbalken (RB) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Dina frågor är dessutom något svårbesvarade utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget.

I 49 § KTjL sägs att avser tjänsten en sak som har överlämnats till näringsidkaren eller som av annan orsak befinner sig i hans besittning och betalar inte konsumenten i rätt tid vad näringsidkaren har att fordra på grund av uppdraget, får näringsidkaren hålla kvar saken till dess att han har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att konsumenten har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som näringsidkaren har krävt. Detta är ett uttryck för den s.k. retentionsrätten, vilken kan liknas vid en svagare form av panträtt.

Såvitt jag förstår menar din motpart att luckorna hade bytts ut och när du sedan vägrade att betala åberopade man sin rätt att kvarhålla husbilen. Jag har dock lite svårt att fullt ut tyda din ärendebeskrivning när den gäller den summariska processen (den vanliga handräckningen) hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Du nämner tre överklaganden. Exakt vad som åsyftas med detta är för mig ovisst, men jag misstänker att du menar tre ansökningar om vanlig handräckning. Vanlig handräckning avser för övrigt ett krav på svaranden att fullgöra göra något annat än betalning (exempelvis att lämna tillbaka en husbil), 3 § 2 p. BfL. Den enkla och troliga förklaringen till domstolens ställningstagande är att man har gjort en annan bedömning än KFM. Det ska tilläggas att KFM egentligen inte gör någon materiell prövning, vilket innebär att så länge ett anspråk inte kan antas vara ogrundat eller obefogat kommer en ansökan om vanlig handräckning att beviljas, jfr 23 § BfL. Värderingen av den bevisning som har lagts fram görs sedan av domstolen. Notera att svaranden, dvs. din motpart, alltid kan bestrida en (din) ansökan om vanlig handräckning, 31 § BfL. Om så sker är det upp till dig som sökanden att besluta om du vill låta frågan förfalla eller om den ska överlämnas till en tingsrätt, 33 § 1 st. BfL. Men något sådant verkar du inte ha gjort. Istället har du ha ansökt om ytterligare handräckningsförfaranden, vilka motparten ånyo verkar ha bestridit. Tillslut valde förmedlingsföretaget att själv hänskjuta frågan till domstol, ett mål som man också sedermera vann. Vilka skäl tingsrätten har anfört har jag dessvärre ingen kunskap om, men eftersom du förlorade processen blir du enligt 18 kap. 1 § RB skyldig att svara för vissa i målet uppkomna kostnader (rättegångskostnaderna, vilka är dina ombudskostnader och din motparts kostnader för ombud bevisning). Ett handräckningsförfarande får alltså inte alltid den önskade påverkanseffekt som man kanske hade hoppats på.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

När det gäller din sista fråga avseende kostnadsfri vägledning kan jag varmt rekommendera Konsumentverkets webbplats Hallå konsument, en informationssida på vilken du även kan söka efter lokala konsumentrådgivare i din hemkommun. Om inte annat har ju du och jag ett kommande telefonsamtal inom kort. Låt oss ta allting då i lugn och ro. Det finns nämligen flertalet frågor kopplade till din ärendebeskrivning som hade varit önskvärda att få klarlagda.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon tisdag den 22/6 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”