Konsumenttjänstlagen och eventuellt felaktigt utförd tjänst

FRÅGA
Hejsan!Min kompis pappa äger ett VVS-företag, tog kontakt med honom och han sa till sin pappa som i sin tur sa till VD:n så dem skicka hit folk, väl här så förklara jag hur jag ville ha mitt badrum (räknas det som muntligt avtal?)Det började med att han var där 8 timmar här för att dra rör, vilket blev fel då jag inte kunde få badrummet som tänkt när rören låg så. Byggaren sa att det går inte att bygga det så som du vill ha det med tanken på hur rören ligger samt att de inte hade skruvat in skruvarna tillräckligt vilket hade gjort att gipsen hade knäckts om man satt på det. Efter någon dag kommer nästa VVS-are (samma firma), kollar på det och säger "Detta är ju helt fel, får skälla på den andra VVS:arn. Det gick några dagar och jag skickade ett SMS till den första VVS:arn hur vi skulle göra och för att rören låg fel så vi inte kunde påbörja taket. Får som svar att han ber så hemskt mycket om ursäkt för han har haft mycket och göra men han skall ringa under morgondagen, vilket han gör. Jag förklarar hur det ligger till och han säger att skall komma dit. Men kommer inte dit.Den andra VVS:arn kom dit för att kapa ett avloppsrör och handla in lite material.Efter ett tag skickar jag ett nytt sms till första VVS:arn som lyder "Hej! När kan ni komma då vi måste fixa rören innan grannens tak kan påbörjas.Ringer kontoret och blir lovad återkoppling 4 olika tillfällen men inget sker.Får sedan en faktura på 19000 :- varav material de inte rört är med. Vad ska jag göra
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vi kan börja med din första fråga. När du pratade med representanterna från firman verkar det som att ett avtal uppstod. Du förklarade vad du ville få ut från tjänsten och representanterna, gissar jag, gav dig en preliminär prisberäkning. Det utgör avtalsinnehåll.

Ifråga om avtal mellan en konsument och en näringsidkare om att näringsidkaren ska utföra arbete på fast eller lös egendom, är konsumenttjänstlagen tillämplig, se 1 § 1 stycket punkt 1 alternativt punkt 2. Konsumenttjänstlagen kan inte avtalas bort om det är till nackdel för konsumenten. Den uppställer alltså en form av lägsta skyddsnivå för konsumenter.

Näringsidkarens initiala skyldigheter

4 § konsumenttjänstlagen lagen säger att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt, eller, med andra ord professionellt. Plikten gäller alla led i utförandet och inkluderar därför också planering. Näringsidkaren ska också iaktta konsumentens intresse och samråda om utförandet. Det innebär att näringsidkaren har en skyldighet att kritiskt bedöma konsumentens, dvs. dina, anvisningar för tjänsten, och att näringsidkaren ska diskutera olika handlingsalternativ.

6 § konsumenttjänstlagen ålägger näringsidkaren en skyldighet att avråda konsumenten om han har skäl att tro att tjänsten inte kan utföras enligt önskemål, eller kommer kosta avsevärt mer än vad konsumenten räknat med.

Felaktigt utförd tjänst

Om tjänsten avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § konsumenttjänstlagen har rätt att kräva, eller från vad som får anses avtalat, anses tjänsten vara felaktigt utförd. Tjänsten är också felaktig om näringsidkaren kände till, eller borde känt till sådana uppgifter som aktualiserar hans plikt att avråda, men har underlåtit att göra så, se 9 § konsumenttjänstlagen.

Vad händer om tjänsten är felaktigt utförd?

Om tjänsten är felaktig och det inte beror på konsumenten, dig, har du rätt att hålla inne betalning, se 16 § och 19 § konsumenttjänstlagen. Den betalning du håller inne ska någotsånär motsvara det krav du har mot näringsidkaren. Det kan antingen vara ett krav som har uppstått eftersom du har lidit skada till följd av den felaktigt utförda tjänsten. Den summa som du håller inne måste inte precis motsvara kravet utan du har viss marginal. Dels eftersom det är svårbedömt, dels eftersom det ska fungera som en "säkerhet".

Du har också rätt att kräva avhjälpande, se 20 § 1 stycket konsumenttjänstlagen, dvs. att näringsidkaren reparerar felet. Det ska ske utan extra kostnader för dig. Du ska alltså bara betala vad du hade behövt betala om inte felet hade uppstått, se 20 § 4 stycket konsumenttjänstlagen.

Hävning eller prisavdrag tror jag inte kan komma ifråga i ditt fall, utifrån de uppgifter du har angivit.

Sammanfattning och råd

När du skriver "… varav material de inte rört är med …" förstår jag inte riktigt vad du menar. Min uppfattning är att fakturan avser (i) material som näringsidkaren har beställt, och (ii) det arbete som har utförts hittills.

Du kan eventuellt "attackera" den delen av fakturan som avser utfört arbete, i och med att det, mot bakgrund av ovan, eventuellt är felaktigt. Jag rekommenderar att du skickar en skriftlig reklamation enligt 17 § 1 stycket konsumenttjänstlagen, där du uttrycker att du (i) anser att tjänsten är felaktigt utförd med hänvisning till näringsidkarens plikter enligt 4 § och 6 § konsumenttjänstlagen, och (ii) att du som säkerhet för avhjälpandet kommer hålla inne betalning. Hänvisa till 17 § och 19 § konsumenttjänstlagen samt kräv avhjälpande av felet enligt 20 § konsumenttjänstlagen. Skriv att om näringsidkaren hade fullgjort sina avrådande- och överläggningsplikter, skulle arbetet i slutänden kostat mindre. Jag tycker att det går att ifrågasätta om näringsidkaren verkligen har utfört tjänsten fackmannamässigt – en professionell VVS:are borde rimligen försöka ta reda på hur rören är lagda innan han börjar utföra tjänsten, särskilt om det är viktigt för ditt önskomål. Om du inte vill processa det rättsligt kommer du troligen behöva kompromissa med näringsidkaren.

Avslutningsvis måste du tänka på

Jag kan inte uttala mig om hur mycket pengar, om ens några, du kan hålla inne. Dessutom kan det finnas andra omständigheter i ditt fall som är viktiga men som inte har angivits. Antingen gör du din egen bedömning eller så ringer du in till vår växel på 08-533 300 04 mellan kl. 10 och 16 för att få mer skräddarsydd rådgivning utefter samtliga omständigheter.

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94276)