Konsumenttjänstlagen och ångerrätt

Min bil blev stulen och återfanns. Nya fälgar skulle beställas och jag betala 50%. Verkstaden kom med ett förslag på fälgar vilket jag inte riktigt tyckte om. Men jag sa ja. Senare visade det sig att dessa inte fanns och skulle då ersättas av "svarta fälgar". Dessa var ännu mindre bra. Men även här sa jag ja. Mycket svårbedömt att se på en 5 x 5 cm bild hur dessa skulle se ut monterade på bilen. Jag informerade om att jag var tveksam Den 5 juni hämtades bilen. Fälgarna var tyvärr inte vad jag ville ha. Bad om att kontrollera om jag kunde lämna tillbaka fälgarna och ev. kostnad. Verkstaden tog god tid på sig och slutligen kom svaret att deras leverantör ansåg att det gått över 30 dagar och kunde inte ta tillbaka fälgarna. Inställer sig två frågor: a)Skall inte tiden räknas från att jag ser fälgarna fysiskt ? Mao. verkstaden kan ju ha fälgar under längre tid innan dessa monteras Då har kanske en längre tid gått. b)Är det inte min verkstad som är leverantör. Här hänvisar man till en underleverantör ? Mvh Anders

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). Nedan skrivelse kommer dock att bli ganska så kortfattad och allmänt hållen, men jag har ett förslag (se separat mail).


Konsumenttjänstlagen (KTjL) gäller förvisso avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter när tjänsten avser arbete på lösa saker, exempelvis vid en bilreparation, se 1 § 1 st. 1 p. KTjL. Men det finns mig veterligen ingen lagstadgad reglering avseende ångerrätt på det här området.


Vidare och utan ingående kunskap om alla för ditt ärende och det aktuella avtalet relevanta omständigheter är det egentligen svårt att kunna göra en adekvat bedömning. I förevarande fall och i avsaknad av lagregler är det nämligen avtalet med näringsidkaren (dvs. verkstaden) som kommer att styra den rättsliga bedömningen. Och beträffande avtalet har jag av förklarliga skäl ingen närmare kunskap om. Men generellt kan följande anföras.


Inom den allmänna avtalsrätten är löftesprincipen stark. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av parterna, se 1 § AvtL. Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sunt servanda (avtal ska hållas) och det ska normalt mycket till för att någon av avtalsparterna ska kunna rucka på den ursprungliga överenskommelsen.


Ovanstående jämte bristen på ångerrätt leder till, i vart fall såvitt jag kan bedöma utifrån din ärendebeskrivning, att du torde vara skyldig att acceptera de valda fälgarna. Du har trots allt lämnat ditt samtycke (avgivet en accept). Skulle avtalet med verkstaden däremot medge ångerrätt för dig som konsument behöver avtalsvillkoret tolkas för att kunna utröna dess faktiska innebörd. Emellertid och som kort svar på en av dina frågor bör rättsförhållandet mellan verkstaden och dennes leverantör inte påverka dig. Du har träffat ett avtal med verkstaden och det är, precis som påtalats ovan, endast detta som fäller avgörandet i det här fallet.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Som sagt, se det separat utskickade mailet som kommer inom kort.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”