Konsumenttjänstlagen - Fel i tjänsten eller sakskada?

FRÅGA
Hej! Fick nyligen mitt badrum renoverat och kunde inte bo hemma på 5 v. Väl hemma igen ser jag att mina badrumsskåp blivit förstörda. Glashyllorna saknas och ett skåp har fått en buckla i metallen + plus att en spegel fått en spricka. Hur kan man benämna denna "incident"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du låtit ett företag renovera badrummet åt dig. I så fall räknas du som konsument och då blir konsumenttjänstlagen tillämplig. Hur incidenten då ska benämnas beror på vad som ingick i renoveringen av badrummet. Det framgår inte av din fråga om du vill veta om/hur du kan kräva ersättning av företaget, men jag kommer ändå kort att redogöra även för detta.

Fel i tjänsten — Om sakerna som skadades skulle renoveras av företaget

Hur incidenten ska benämnas beror alltså på vad som ingick i renoveringen av badrummet. Om det var så att sakerna som förstördes skulle renoveras av företaget kan man kalla incidenten för ett fel i tjänsten.

När en privatperson (konsument) beställer en tjänst av ett företag har företaget en skyldighet att utföra tjänsten fackmässigt (se konsumenttjänstlagen 4 §). Det betyder man kan förvänta sig en viss standard av företaget. Om resultatet av t.ex. en renovering är sämre än vad man har rätt att förvänta sig, kan det innebära att det finns ett fel som kan ge konsumenten rätt till ersättning. I ditt fall betyder detta att du hade rätt att förvänta dig att allt som skulle renoveras i badrummet skulle vara i gott skick efter renoveringen. Det är ju därför man låter renovera saker.

Om resultatet av tjänsten (renoveringen) inte överensstämmer med vad man har rätt att förvänta sig kan man säga att det finns ett fel i tjänsten. Jag skulle tro att det som hänt dina saker i badrummet skulle räknas som ett sådant fel, eftersom meningen med en renovering är att sakernas standard ska förbättras och inte tvärt om. För att det ska räknas som ett fel krävs det dock att sakerna skulle renoveras av företaget (om just de sakerna inte skulle renoveras av företaget, se nästa rubrik). Bestämmelser om fel i tjänsten finns i konsumenttjänstlagen, 9-15 § (se främst 9 §).

Om det finns ett fel i tjänsten har du rätt att hålla inne betalning och kräva att företaget avhjälper felet, alltså lagar det som gått sönder. Om inte företaget vill laga sakerna har du rätt att göra ett prisavdrag som motsvarar kostnaderna för en reparation. För att du ska få rätt att kräva något av dessa alternativ krävs det dock att felet inte beror på något som du har gjort. Det måste alltså vara företagets "fel".

Om du vill hålla inne betalning eller kräva att företaget lagar sakerna osv. måste du reklamera felet. Detta gör du genom att kontakta företaget på något sätt, t.ex. per telefon eller mejl. Det är bra om du gör detta så snart som möjligt.

Bestämmelser om vilka rättigheter du har när det finns ett fel i tjänsten regleras i konsumenttjänstlagen, 16-23 §.

Sakskada — Om sakerna som skadades inte skulle renoveras, men skadades ändå

Om ett företag i samband med en renovering råkar förstöra/skada något annat föremål i konsumentens hem räknas skadan som en sakskada. Då är det alltså inte fråga om något fel i tjänsten. Som exempel kan nämnas att företaget skulle renovera handfatet och i samband med detta råkar ta sönder spegeln. Spegeln skulle inte renoveras, men gick sönder när handfatet renoverades.

Det finns bestämmelser även för sakskador i konsumenttjänstlagen. Om ett företag har orsakat en sakskada på konsumentens saker får konsumenten en rätt till ersättning i form av skadestånd från företaget. Denna bestämmelse finns i konsumenttjänstlagen 32 §.

Som sakskada räknas även att företaget slarvat bort något som tillhörde konsumenten, t.ex. hyllorna i ett badrumsskåp.

Vad du kan göra om du vill kräva ersättning från företaget som renoverade ditt badrum

Om du anser att skadan ska räknas som ett fel i tjänsten måste du alltså reklamera felet. Detta gör du genom att kontakta företaget på något sätt, ju förr desto bättre. De bestämmelser som finns i konsumenttjänstlagen är alltid tvingande till konsumentens förmån och du har alltid rätt att kräva att en lösning på problemet ska motsvara de krav som ställs på företaget i konsumenttjänstlagen. Det finns dock ingenting som hindrar att en lösning på problemet är mer förmånlig för dig än vad som anges i konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagens bestämmelser innebär alltså en slags "minimistandard".

Om du anser att skadan ska räknas som en sakskada kan du på samma sätt kontakta företaget och begära att du vill ha ersättning. Samma principer gäller även i detta fall, alltså att konsumenttjänstlagen gäller till din förmån.

Om företaget vägrar att ersätta skadan/felet, varesig det är ett fel i tjänsten eller en sakskada, kan du få hjälp av Allmänna reklamationsnämnden. På Allmänna reklamationsnämndens hemsida finner du information om hur du i så fall ska gå tillväga (se länk).

http://www.arn.se/

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Du är naturligtvis även varmt välkommen att kontakta Lawline för mer rådgivning. Du kan antingen ringa vår telefonrådgivning eller kontakta vår juristbyrå. Dessa tjänster hittar du på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (470)
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion
2021-09-18 Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?
2021-09-15 Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

Alla besvarade frågor (95782)