Konsumenttjänst och dess påföljder vid dröjsmål

Hej!

Jag har lämnat in två par skor för omsulning hos en skomakare. Han sade själv att jag var välkommen att hämta dem om två veckor. Det hade i onsdags gått två veckor. Idag fredag (två dagar efter "deadline") vid lunch kommer jag för att hämta skorna. De är inte klara. Jag frågar när de är klara. Jag får inget svar på frågan utan han tar mitt nr och ska återkomma. Jag får ingen återkoppling från honom.

Kan jag kräva nedsatt pris för att han inte levererat som vi bestämt?

Vilka rättigheter har jag som konsument?

Lawline svarar

Hej Sophie!

Tack för att du valt att söka dig till Lawline!

Din fråga gäller ett avtalsförhållande om tjänst där en näringsidkare (skomakaren) utför ett reparationsarbete (omsulning/tjänst) på en lös sak (dina skor) för en konsument (Du). Konsumenttjänstlagen tillämpas därför i ditt fall. Vid fråga om dröjsmål och alternativa påföljder på grund av dröjsmål så är inte prisavdrag ett alternativ. De rättigheter du har är i första hand att hålla inne din betalning, det vill säga att skomakaren inte kan begära att du ska betala innan denne blir klar med arbetet. Du har rätt att kräva att skomakaren ska göra klart arbetet. Du har även rätt att häva avtalet er emellan, förutsatt att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (Väsentlig betydelse kan vara att det varit viktigt för dig att skorna ska vara klara senast efter 14 dagar och inte en dag längre). Har redan en del av arbetet utförts så kan du bara häva avtalet i den delen av arbetet som återstår. Du får däremot häva avtalet i dess helhet om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat på grund av dröjsmålet och om skomakaren visste om eller bort ha vetat om detta syfte. Om du tillexempel sökt dig till skomakaren i syfte att du ska på ett bröllop 15 dagar efter det att du varit inne hos skomakaren och du berättar detta för skomakaren om att skorna ska användas till detta bröllop eller om skomakaren på annat sätt känner till eller borde ha känt till att du skulle till ett bröllop och att ni avtalar om att de senast ska vara färdiga 14 dagar efter, så kommer syftet med tjänsten i huvudsak vara förfelat (eftersom du inte kunde använda skorna på bröllopet) och att skomakaren i varje fall borde insett detta. Om du har rätt att häva hela eller en del av tjänsten så har skomakaren inte rätt att ta betalt för den delen av köpet som du hävt.

En annan sak är att skomakaren är en förstående affärsman som ändå inte tar fullt betalt från dig eftersom du visar att du är mycket missnöjd med dröjsmålet och att du därför inte tänker komma tillbaka till just honom/henne med andra uppdrag om inte denne kompenserar dig på något sätt.

I sista hand har du rätt att kräva skadestånd. Något som troligen inte är aktuellt i ditt fall (vi pratar om en skosula)

Om jag var i ditt fall så hade jag försökt att få till ett prisavdrag trots att jag inte har denna rättighet enligt lag.

Hoppas du fick ett svar på din fråga!

Vänligen,
Arash Gh Shali

Arash GhavamnejadRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo