Konsumenttjänst – fast eller löpande pris utifrån offert?

FRÅGA
Hej!Jag har nyligen byggt ett nytt hus och tagit hjälp med att bygga två badrum. Jag fick en offert på 211 tkr som dom sa var högt räknat och att det troligen blir billigare om jag kör det löpande. Jag valde därför att inte köra på fast pris och allt flöt på bra, men när slutfakturan kom så är den på drygt 320 tusen. Kan jag hävda att priset avviker för mycket mot den offert dom erbjöd mig initialt?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Byggandet av badrummen i huset regleras enligt konsumenttjänstlagen (KTjL) om tjänsten utförts av en näringsidkare för dig som konsument i huvudsak för ett ändamål som faller utanför en näringsverksamhet, vilket jag utgår från.

Enligt 3 § KTjL är lagen tvingande till din fördel, om inte annat sägs i lagen. Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta hänsyn till dina intressen och även samråda med dig i den utsträckning som det behövs och är möjligt, vilket framgår av 4 § KTjL.

Aktuellt i ditt fall utifrån sättet du beskrivit omständigheterna i frågan, är 6 § andra stycket KTjL som säger att om det först sedan tjänsten har börjat utföras visar sig att den inte kan vara till rimlig nytta för konsumenten (dig) eller att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än du räknat med, ska näringsidkaren underrätta dig om förhållandet och begära dina anvisningar.

Om näringsidkaren har åsidosatt det som förklarades ovan och det finns starka skäl att anta att du hade avstått från att beställa tjänsten, har näringsidkaren inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om du hade avstått från att beställa tjänsten, 7 § KTjL.

Utifrån 6-7 § kan det argumenteras för att du inte bör betala det fulla priset eftersom du inte hade beställt tjänsten med löpande pris om du visste att det skulle bli dyrare. Eftersom grunden till er överenskommelse (eller avtal) var att det skulle bli billigare med ett löpande pris grundar sig ert avtal (som enligt en allmän avtalsrättslig princip ska hållas både vid skriftliga och muntliga avtal, lat. "pacta sunt servanda") på de anvisningar du fått av näringsidkaren. Det kan därför hävdas att trots att ni kommit överens om att inte "köra på fast pris" bör det inte gälla, utan istället det som skulle vara mer förmånligt för dig och i ditt intresse, alltså ett det initiala fasta priset.

Det kan dock bli svårt att bevisa att näringsidkaren gett anvisningar om att det blir billigare med ett löpande pris och att de därmed ger med sig.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (383)
2020-09-15 Konsumenttjänstlagen
2020-09-12 Har en näringsidkare rätt att återta en lös sak vid utebliven betalning?
2020-09-09 Vad ska jag göra om jag tycker entreprenör begär för mycket betalt för markarbete och inte kan redovisa tider?
2020-09-08 Dröjsmål vid reparation

Alla besvarade frågor (84344)