Konsumentskydd vid tjänsteköp

Vad händer om man anlitar en hantverkare och det uppstår en skada pga att hantverkaren inte utfört ett korrekt jobb och visar sig stå utan ansvarsförsäkring? Jag vet att man bör kräva papper men något form av skydd måste man väl som konsument ha?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Konsumenttjänstlag (1985:716) är tillämplig när en konsument köper tjänster av en näringsidkare (se 1 §). En tjänst ska enligt 9 § anses felaktigt utförd om den ej utförts fackmässigt. Begreppet "fackmässigt" preciseras i 4 §. I förarbetena har man sagt att fackmässighet ska vara en objektiv måttstock. Detta är givetvis lätt i teorin att avgöra men desto svårare i praktiken. Normalt sett kollar man på vilka branschnormer som råder samt myndigheters eller andra aktörers formella hänvisningar.

Om hantverkaren i ditt fall inte utfört ett fackmässigt jobb kan du reklamera och hävda fel i tjänsten. Vid fel i vara kan konsumenten hålla inne betalningen, kräva att säljaren avhjälper alternativt gör ett prisavdrag (eller häver köpet om det är möjligt) enligt 16 §. För att åberopa fel i tjänsten krävs dock att man underrättat (reklamerat) säljaren inom skälig tid enligt 17-18 §§. Notera att säljaren har rätt att försöka avhjälpa felet innan du som konsument kan kräva prisavdrag (se 20 § 2 st).

Vidare kan du kräva skadestånd enligt 31 och/eller 32 §§. Om skada uppkommit på din egendom på grund av att en tjänst utförts fel ska näringsidkaren ersätta detta så länge han inte kan visa att felet berodde på ett hinder som låg utanför hans kontroll (OBS: högt ställt krav). Om näringsidkaren orsakat skada på din egendom, som i och för sig inte beror på fel i själva tjänsten, ska näringsidkaren ändå ersätta detta så länge han inte kan visa att han inte varit försumlig (handlat vårdslöst).

Det faktum att näringsidkaren inte har ansvarsförsäkring är ointressant för huruvida du har rätt till ersättning eller ej. Däremot kan det bli lite mer omständigt att få ut din rättmätiga ersättning.

Sammanfattningsvis: Som konsument har man ett ganska bra skydd när man köper tjänster. Om du kan visa på att tjänsten inte är fackmässigt utförd, att du reklamerat i skälig tid alternativ alternativt att näringsidkaren orsakat skada på annan egendom, har du goda chanser att få ersättning för din skada. Mitt råd är att först och främst prata med näringsidkaren och förklara att du har rätt till ersättning. Om näringsidkaren vägrar kan du vända dig Allmänna reklamationsnämnden. Ett beslut från ARN är inte bindande för näringsidkaren men det brukar fungera som ett effektivt påtryckningsmedel. Om näringsidkaren fortfarande inte vill betala kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och få en dom. Med en dom kan du med hjälp av Kronofogdemyndigheten tvinga näringsidkaren till att betala.

Om du vill ha hjälp med stämningsansökan samt hjälp under en eventuell rättegång kan du med fördel vända dig till Lawlines Juristbyrå.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”