FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen07/06/2018

Konsuments betalningsvägran på grund av påstått fel

Hej! Mitt företag har utfört en hemstad hos en kund som valt hemstäd. Detta hemstäd var så pass lortigt att det inte gick få rent vissa ytor och det förklarade vi. Han var inte intresserad av att betala fakturan för detta överhuvudtaget, men krävde ändå att vi skulle göra om städningen. Nu till frågan vad är rätt och fel? Vad gäller i detta fall?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av konsumenttjänstlagen – KtjL.

Frågan där era meningar går isär är om tjänsten enligt KtjL är att betrakta som felaktig. Om en tjänst är felaktig har konsumenten rätt att både hålla inne betalningen och att kräva att tjänsten fullgörs korrekt (när tjänsten fullgjorts korrekt ska givetvis betalning ske enligt avtalet) (16 § KtjL).

Det finns ett antal grunder för när en tjänst ska anses vara felaktig. Några av dessa grunder är uppenbart inte relevanta i ert fall. Jag redogör här för de grunder som skulle kunna vara relevanta i er situation:

En tjänst ska anses felaktig, om resultatet av tjänsten avviker från

- vad konsumenten har rätt att kräva av tjänsten enligt 4 §. 4 § föreskriver att tjänsten ska utföras fackmannamässigt och att företaget ska ta tillvara konsumentens intressen och samråda med denna i den mån det behövs (9 § 1 st 1 p KtjL). Jag antar utifrån hur du beskriver situationen att tjänsten har utförts fackmannamässigt, och i så fall är tjänsten inte felaktig på denna grund.

- vad som får anses avtalat (9 § 1 st 3 p KtjL). Det är denna punkt jag framförallt tycker träffar situationen. Du beskriver att företaget och kunden varit ense om att vissa ytor inte skulle gå att få rena. I så fall kan det inte anses avtalat att ytorna ska bli rena, och tjänsten ska inte anses vara felaktig på denna grund.

Om tjänsten inte ska anses felaktig, är kunden givetvis tvungen att betala för den i enlighet med avtalet. Min bedömning är att tjänsten inte ska anses vara felaktig, och konsumenten har således ingen rätt att hålla inne betalningen eller att kräva att tjänsten fullgörs på ett annat sätt.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?