FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen10/12/2018

Konsumentens rätt till specificerad faktura av hantverkare

Vi har haft en hantverkare som utfört ett arbete i vår bostad. Vi har betalat 2 delfakturor till ett sammanlagt belopp som motsvarar totalsumman på offerten.

I efterhand har handtverkaren kommit med ett handskrivet papper där han vill ha mer betalt för extra timmar och material. Vi har då bett om en faktura men inte fått någon. Nu har vi fått ett e-mail där extra timmar och material står redovisat men vi har fortfarande inte fått någon faktura. Hantverkaren ber oss kommentera extrakostnaderna.

Vad ska vi göra? Vi har ju ingen faktura att kontestera. Kan tillägga att offerten var 180000 kr och extraarbetena 90000 kr. Extraarbetena har gjorts utan vårt godkännande, så jag förmodar att om detta skulle gå vidare till rättegång så har hantverkaren begränsade möjligheter. Vi har alltså för avsikt att kontestera fakturan om en sådan skulle dyka upp.

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Jag utgår från att ni, som konsumenter, har träffat ett avtal med en hantverkare, en näringsidkare. När en hantverkare utför arbete för konsumenter så är det konsumenttjänstlagen (KTjL) som är tillämplig (1 § KTjL). Jag kommer i mitt svar även gå in i avtalslagen (AvtL).

Avtalat pris

I vissa fall har en näringsidkare rätt att ta ut en högre ersättning än vad som ursprungligen avtalats, ett så kallat pristillägg (38 § KTjL). Vid pristillägg ska konsumenten betala vad som är rimligt i förhållande till den utförda tjänsten (36 § 1 stycket KTjL). Om hantverkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det nya priset för arbetet inte överskridas med mer än 15 procent förutsatt att det inte föreligger några undantag (36 § 2 stycket KTjL). Om priset för tjänsten inte är proportionerlig finns det möjlighet till jämkning av priset (36 § AvtL).

Rätt till specificerad faktura

En konsument har alltid rätt att veta vad som utgör bakgrunden till priset på tjänsten, till exempel antal arbetade timmar, pris på material, transportkostnader eller dylikt. En hantverkare är skyldig att på konsumentens begäran framställa en specificerad räkning för den utförda tjänsten (40 § KTjL). Detta innebär att ni har rätt att begära att hantverkaren skickar en specificerad faktura till er så att ni kan se vad som utgör dessa extraarbeten och således bedöma huruvida det är rimligt eller inte.

Vad innebär detta för er?

Då jag ur er fråga kan utläsa att de utförda extraarbetet uppgår till summor som överstiger 15 % av den ursprungliga offerten, har jag svårt att tro att det skulle röra sig om ett så kallat pristillägg i konsumenttjänstlagens mening. Min rekommendation till er är att utnyttja er rätt till en specificerad faktura för att se vad dessa extra 90 000 kr utgör. Om ni därefter vill gå vidare rättsligt med ärendet är ni varmt välkomna att kontakta Lawlines egna juristbyrå.

Hoppas svaret varit till er hjälp, annars är ni varmt välkommna att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare