Konstitutionell rätt och regelhierarki

FRÅGA
Programledare vid lärarutbildning på universitet i Sverige sade idag till mig att: "skolans styrdokument står över grundlag om religionsfrihet och även över Europakonventionen för Mänskliga Rättigheter för lärares jobb i skolan". Stämmer detta påstående? Grundlagar och Europakonvention står väl alltid över andra lagar så som t.ex. skollagen i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Rent principiellt stämmer inte detta uttalande. De rättsregler man brukar hänföra till rättsområdet "statsrätt", exempelvis de som finns i våra fyra grundlagar samt i europakonventionen, står överordnad andra författningar. Det kan man utläsa i b.la. 8 kap. 14 § Regeringsformen (RF) om den speciella processen för att stifta/ändra grundlag. Inom juridiken brukar man dela in de olika typerna av författningar i fyra kategorier som löper i följande hierarkiska ordning:

1: Konstitutionella regler (grundlagar)

2: Lagar (regler stiftade av riksdagen)

3: Förordningar (regler utfärdade av regeringen)

4: Föreskrifter (lokala normer utfärdade av myndigheter eller andra offentliga institutioner)

För att anses vara gällande rätt krävs att lägre stående regler ska vara förenliga med högre stående regler, en lag stiftad av riksdagen anses exempelvis inte gälla om det skulle anses att den strider mot en grundlag. Det exemplifieras av 2 kap. 19 § RF vilken säger att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid mot europakonventionen. En skolas styrdokuments innehåll, vilket är en föreskrift, måste således rättas efter vad som sägs i b.la. grundlagen och europakonventionen.

Vad programledaren kan ha syftat på är att för den enskilde som jobbar inom en offentlig institution är de lokala föreskrifterna mer relevanta än grundlagarna som handlingsnorm då man tryggt kan förutsätta att de är förenliga med vår konstitution.

Med vänlig hälsning,
Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?