Konsekvenser om hund biter någon trots varning om att hunden kan bitas

FRÅGA
Hej. Om min hund som är extremt osäker mot nya människor skulle bita en människa som inte respekterar att hunden inte vill bli klappad/hen ska hålla avstånd trots att jag säger det till denne, vad händer då med min hund?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad de eventuella konsekvenserna blir om din hund skulle bita någon även om du sagt att hunden inte vill bli klappad.

Avseende din fråga finns specialreglering i lagen om tillsyn över hundar och katter. I lagens första paragraf framgår att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. I 19 § stadgas sedan att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta innebär att hundägare har ett så kallat strikt skadeståndsansvar för de skador deras hundar orsakar. Hundägaren blir därmed skadeståndsansvarig även om denne gjort allt i sin makt för att förhindra skadan. Det är därmed av yttersta vikt att säga ifrån ordentligt om någon försöker klappa ens hund om den är benägen att bitas.

Du undrar vad som händer med hunden. Det beror självklart på hur allvarlig situationen är. Hunden kan dock komma att omhändertas av polisen för att hindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga, enligt 11 §. Om hunden har omhändertagits enligt 11 § kan Länsstyrelsen efter utredning besluta om att hunden ska säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur, eller om det annars finns särskilda skäl, avlivas, 12 §. Detta torde dock vara ovanligt. I första hand meddelar Länsstyrelsen förelägganden eller förbud, exempelvis att hunden ska vara försedd med munkorg under promenader, 8 §.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98547)