FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet31/10/2017

Konsekvenser av sidoöverenskommelse vid köp av fastighet

Hej. Ska separera från min sambo. Han vill ta över huset vi köpt gemensamt och äger 50% var av. Han vill betala lägre pris än marknadspris och sedan ge mig en summa kontanter i gåva. Är detta olagligt? Vilka konsekvenser kan det få för mig? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp av fastighet regleras i 4 kap. jordabalken (JB). Där framgår bl.a. att köpehandlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling. Vidare framgår att i det fall säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig (4 kap. 1 § JB). Mellan säljaren och köparen gäller i stället den köpeskilling som anges i köpehandlingen.

Regeln finns till för att sådana här överenskommelser i regel görs för att vilseleda tredje man eller myndigheter, något som lagstiftaren naturligtvis velat förhindra. Att överenskommelsen är ogiltig innebär att köparen, i detta fall din sambo, endast blir skyldig att betala den köpeskilling som angivits i köpehandlingen och kan även kräva tillbaka vad som betalats enligt sidoöverenskommelsen. Mot bakgrund av detta skulle jag alltså råda dig att inte gå med på en sådan överenskommelse, då det berövar dig rätten att kräva "gåvokontanterna" från din sambo alt. ger honom rätt att kräva tillbaka dessa pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare