Konsekvenser av polisanmälan av oskyldig

2017-07-29 i Övriga brott
FRÅGA
Hej.Jag har gjort en anmälan på min kille. Jag har varit upprörd och haft mycket humör svängnningar senaste halvåret och nu anmälde jag min kille för att han slår mig och slagit mig flera gånger hotat mig med tillhyggen och så . Men det var en lögn jag kan inte stå för det . Jag ringde senare och berätta att jag ljugit att de inte var så. De sa okej då de inget vi kan göra. Men vad hãnder då? Om man anmält och ljugit?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man polisanmält någon som är oskyldig kan man ha gjort sig skyldig till en brottslig handling. Brotten som kan aktualiseras är falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken) eller falsk tillvitelse (15 kap. 7 § brottsbalken). Falsk angivelse innebär att någon, med uppsåt att få denna person fälld, anger denne för ett brott som kan leda till åtal, trots att man vet att denna person är oskyldig. Anmälan ska ha skett till relevant allmän myndighet, exempelvis till Polisen. Om kraven för falsk angivelse är uppfyllda, bör anmälaren i första hand fällas till ansvar för detta brott. I andra hand kan en anmälare dömas för falsk tillvitelse, vilket fordrar att någon sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning. I detta fall rör det sig snarare om att en uppgift inte ensamt är avsedd att leda till åtal, men att uppgiften är besvärande för den som anmälts.

För att någon ska kunna dömas för falsk angivelse eller falsk tillvitelse krävs att anmälarens utsagor varit sanningslösa och att detta klarlagts. Det är inte tillräckligt att åklagaren anser att bevisen är otillräckliga för att åtal ska väckas. Anmälaren måste dessutom ha ett uppsåt i förhållande till sin falska anmälan och för falsk angivelse krävs även att anmälaren har uppsåt till att fälla den oskyldige till ansvar. Om uppsåt saknas men vårdslöshet föreligger kan anmälaren istället komma att dömas för obefogad angivelse respektive vårdslös tillvitelse.

Straffet för falsk tillvitelse respektive falsk angivelse är fängelse i högst två år och i ringa fall böter eller fängelse i högst sex månader. Det är dock långt ifrån säkert att du kommer att utredas för något dessa brott. Polismyndigheten avgör om en förundersökning ska inledas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?