Konsekvenser av olovlig andrahandsuthyrning

2019-12-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag undrar om vad finns det för risker om man hyr ut sin hyresrätt olovlig med högre hyra under 6 månader? Och även skriva under en andrahandskontrakt som gäller bara mellan hyresvärden och den person som hyr ut bostaden svart utan hyresföreningens godkännande. Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns främst i 12 kap. Jordabalken (JB). Sedan 1 oktober i år gäller nya, strängare regler kring andrahandsuthyrning. Det finns regler kring när man får hyra ut i andrahand och hur mycket hyra man får begära.

Skälig hyra

Enligt 12:55 JB är hyran inte skälig om den överstiger vad förstahandshyresgästen betalar. Förstahandshyresgästen får hursomhelst ta ut ett tillägg om hyresrätten hyrs ut möblerad (inte mer än 15 % av hyran). Om förstahandshyresgästen tar ut oskälig hyra (för hög hyra) kan denne bli ersättningsskyldig och därmed behöva betala tillbaka "överhyran". Tidigare behövde man bara betala ett år tillbaka, men efter lagändringen har bestämmelsen skärpts till ytterligare ett år. Nu kan den som tar ut en oskälig hyra alltså behöva betala så mycket som två år tillbaka i tiden.

Olovlig andrahandsuthyrning

Enligt 12:42 JB är olovlig andrahandsuthyrning en grund för hyresvärden att säga upp kontraktet. Numera kan hyresvärden säga upp hyresrätten utan varning.

Om andrahandsuthyrningen är både olovlig och till oskälig hyra betraktas den som ett brott. Straffet för den olovliga uthyrningen kan bli böter eller fängelse i högst två år.

Sammanfattningsvis finns det således höga risker att hyra ut på det sättet du beskriver i din fråga och kan medföra grova konsekvenser. Det är därför inte att rekommendera.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll