Konsekvenser av fullmäktiges handlande utanför sin befogenhet

2015-11-27 i Avtal
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga angående fullmakt. Om jag ger en självständig fullmakt till A samt muntligen säger till A att hon inte får sälja X för mindre än 5000 kronor, blir jag då bunden till tredje man om A säljer den för 4000 kronor?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom fullmaktsläran skiljer man på s.k. behörighet och befogenhet, när fråga uppkommer huruvida huvudmannen är bunden av fullmäktigens företagna handlingar gentemot tredje man. Vad som utgör fullmäktigens behörighet respektive befogenhet är inte alltid självklart, utan det kan variera beroende på situationen. I den situation som du beskriver är emellertid min bedömning att A:s behörighet utgörs av rätten att sälja X till tredje man, med bindande verkan för dig. Enligt huvudregeln i 10 § avtalslagen skulle du således vara bunden till avtalet, som A ingått med tredje man, då A har slutit avtalet "inom fullmaktens gränser".

Av 11 § avtalslagen framgår emellertid att om fullmäktigen har företagit en rättshandling i strid mot "särskild inskränkande föreskrifter från fullmaktsgivaren" så beror huvudmannens bundenheten på om tredje man var var i god tro beträffande överskridandet eller inte. Detta är det som kallas "befogenhet". I ditt fall skulle befogenheten, som normalt endast har meddelats fullmäktigen av huvudmannen, vara att A inte får sälja X för mindre än 5000 kronor. Eftersom A har handlat i strid med dessa föreskrifter, så är du inte bunden av avtalet, OM tredje man insåg eller bort inse att A överskred sin befogenhet.

Mot bakgrund av de omständigheter du anger i din fråga är det svårt att bedöma om tredje man insåg eller borde ha insett att så var fallet. Det beror alltså helt på omständigheterna. Om tredje man däremot inte ens borde ha insett att fullmäktigen överskred sin befogenhet, så är du bunden av avtalet.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar får du gärna återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1377)
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?
2020-11-21 Avtalsbrott – vad kan jag göra?
2020-11-20 Kan en butik vägra ta emot kontanter?

Alla besvarade frågor (86388)