Konsekvens av att ha betalat vite för utesbliven medverkan till faderskapstest

2019-10-09 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Om jag döms att få betala en vite vid domstol, läggs ärendet ned då? Detta är en följdfråga till nekandet av att göra faderskapstest hos familjerätten. Mvh.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en faderskapsutredning läggs ner om du först blir kallad till ett faderskapstest och sedan betalar det vite du blir ålagd om du inte dyker upp.

Vad säger lagen?

Faderskapstest regleras framförallt i föräldrabalken (FB). I 2:6 FB framgår att socialnämnden bör verka för att ta reda på vem som är far till barnet (genom en blodundersökning). Dyker man inte upp på ett sådant test kan ärendet lämnas över till domstol som kan förordna om att en blodundersökning ska utföras. Det här förfarandet regleras i Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Domstolen kan enligt 2 § i denna lag vid vite förelägga den som förordnats att genomgå blodundersökning att underkasta sig denna. Om vitet inte visar sig vara till någon hjälp kan domstolen istället besluta att ta hjälp av polisen för att undersökningen ska kunna genomföras (2a §).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att ärendet med största sannolikhet inte kommer att läggas ner när du betalat det vite som dömts ut för att du ej underkastat dig ett faderskapstest. Förmodligen kommer du antingen att få betala ännu ett vite om du inte inställer dig alternativt kommer du att bli hämtad av polis. Det ska tilläggas att hämtning av polis vid den här typen av ärenden kan ses som ett sista alternativ när inget annat visat sig hjälpa.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (352)
2021-05-31 Tolka testamenten
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?

Alla besvarade frågor (93333)