Konkursfordran och åtgärdande av fel

Jag har byggt ett fritidshus med totalentreprenad 2016/2017. Huset blev klart i april 2017, under sommaren 2017 visar det sig att avloppstanken läcker in grundvatten så den fylls av det på kort tid. Jag reklamerar felet till entreprenören som säger att dom ska fixa det, efter många påtryckningar så försöker dom åtgärda det genom att täta tanken i slutet av december 2017. I början av januari 2018 kontrollerar jag tanken och den är full med vatten igen, felet kvarstår. Jag ringer och mailar företaget 2-3 ggr i veckan för att få det åtgärdat och dom säger att dom ska fixa det. Nu är deras företag Ekforsen AB försatt i konkurs sedan början av februari 2018 och Allent AB som också är deras företag som har utfört avlopps och markarbeten har inte längre F-skatt och anmärkningar hos KFM. Vi skrev självklart ett ABS09 och jag har haft en kontrollansvarig som godkänt allt under hela byggprocessen.

Hur ska jag gå vidare för att få dom att åtgärda avloppstanken, vad händer om även Allent AB går i konkurs? Jag har utöver de 120 000 kr som avloppet kostade en fordran på dom på 2950 kr gällande slamtömningar som dom ska stå för pga tankläckaget.

Tacksam för svar!

Oskar

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline!

Konkursfordran

Eftersom din fordran uppkom före konkursen av Ekforsen AB kan den göras gällande, 3 kap 1 § Konkurslag (1987:672), KonkL, se https://lagen.nu/1987:672.

Vid en konkurs prioriteras fordringar olika enligt förmånslagen (1970:979), se https://lagen.nu/1970:979. Din fordran (avloppstanken och slamtömningen) klassificeras som en så kallad oprioriterad fordran. Det här innebär att du får betalt först efter att andra borgenärer med fordringar såsom massfordran, konkursfordran (fordran med allmän eller särskild förmånsrätt) eller gäldenärsfordran. De här fordringarna kan vara t.ex. fordringar kopplade revisorer, företagsrekonstruktioner, lönefordringar eller om någon har en fordan på viss egendom i bolaget.

Det är konkursförvaltaren som fördelar företagets tillgångar, du kan kontakta hen och framställa ditt anspråk. Den tingsrätt som hanterar konkursen kan ge dig uppgifter om vem det är.

Totalentreprenad – avtalspart

Utifrån din fråga tolkar jag det som att det var Ekforsen AB som du hade avtal med angående totalentreprenaden, så jag kommer att utgå från det i mitt fortsatta svar. Eftersom det är en totalentreprenad ansvarar Ekforsen AB för både projektering och utförande av entreprenaden, således också för fel som uppstår.

Avloppstanken och slamtömningen

Företag kan ange att avhjälpande av fel kan krävas från en annan näringsidkare, således kan du kräva att felet ska avhjälpas av Allent AB om Ekforsen AB har uppgett att det går. Eftersom Ekforsen AB är din avtalspart är det endast mot dem du kan rikta ett krav.

Entreprenörens konkurs

Då din avtalspart nu är satt i konkurs finns det eventuellt en rätt för konkursboet att inträda i avtalet om avtalspart, det är dock väldigt omdiskuterat i svensk rätt. Det är upp till konkursförvaltaren att avgöra om det finns resurser i konkursboet för att kunna fullfölja entreprenaden. Ett alternativ är det görs ett gäldenärsbyte, vilket betyder att Allent AB träder in i avtalet istället för Ekforsen AB, på så sätt kan du rikta ditt anspråk gentemot Allent AB istället. Det här kräver samtycke från din och Allent ABs sida, det blir alltså en överlåtelse av förpliktelsen.

Sammanfattningsvis

Som du förstår blir det komplicerat när det handlar om konkurs, dock så kan du antingen överlåta din fordran på Allen AB så att anspråket kan riktas mot dem istället. Vad gäller avhjälpande av felet i avloppstanken ska det framställas mot konkursboet och där får konkursförvaltaren avgöra huruvida det finna medel i konkursboet att avhjälpa felet.

Vill du ha ytterligare rådgivning av Lawline är du välkommen att boka tid hos jurist för 1 699 kr/ h. ink. moms, se http://www.lawline.se/boka.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo