Konkursansökan, 2:9 KL och ansökan om näringsförbud

Citat från er text; "Borgenären måste slutligen lämna in en konkursansökan inom tre veckor från tidspunkten för utgående frist i samband med betalningsuppmaningen, se 9 § p 2 konkurslagen."

Om vi har krävt vederbörande på förfallna hyror för en lokal under längre tid, men ej ansökt om KK inom 3 v etc, kan detta då ej göras verkligen? Eller kan nya krav utsändas och då KK-ans. inlämnas inom 3 v enligt er text?

Fråga 2 Är det endast åklagare som kan begära i TR näringsförbud?! Eller kan du som privatperson eller ett företag göra detta genom anmälan till åklagare? 

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag vill börja med att klargöra att den regel man finner i 2:9§ 2 st Konkurslagen (KL) endast är en presumtionsregel för när en gäldenär kan anses vara på obestånd och inte en regel om hur man måste göra för att kunna ansöka om någons konkurs.

Det är nämligen ett krav att en gäldenär är på obestånd för att denne ska kunna sättas i konkurs. Av denna anledning krävs det att den som vill försätta en gäldenär i konkurs kan bevisa att så är fallet. Det är i ljuset av detta reglerna i 2:9 KL ska ses. Det är nämligen så att om du inför en konkursansökan följer den gång som uppställs i 2:9 KL så antas din gäldenär vara på obestånd. Det enda som regleras i nämnda paragraf är alltså hur du lättare ska kunna bevisa att kravet på obestånd har uppfyllts. 

För att klargöra det hela så betyder detta att du inte behöver följa vad som står i 2:9 KL när du vill göra en konkursansökan men om du gör det presumeras det att personen du vill sätta i konkurs inte kan betala sina fordringar/är på obestånd. 

Så i den mån du inte ansökt om konkurs inom tre veckor efter det att en gäldenär inte betalat i enlighet med ditt betalningskrav är detta inget hinder för att göra en konkursansökan. Det är dock möjligt att framställa ett nytt krav och om du återigen inte får betalt inom en vecka från detta så råder jag dig att göra en konkursansökan inom tre-veckorsfristen. På så sätt drar du nytta av den bevislättnad som står till ditt förfogande. 

Angående din andra fråga så är det bara åklagare och i vissa fall kronofogdemyndigheten som ansöker och för talan om näringsförbud. Eftersom att näringsförbud ges om någon begått brott i samband med bedrivande av näringsverksamhet så finns det en möjlighet för vanliga personer att tipsa om brottsmisstankar, detta görs bl.a. hos Ekobrottsmyndigheten som sedan lämnar över inkomna uppgifter till polis eller åklagare. 

Denise PetersRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”