FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/03/2016

Konkurrensklausuls tillämplighet vid uppsägning grundad i arbetsbrist

Hej, jag har jobbat som VD på ett bolag som nu har sålts till ett annat större bolag. Jag fick inte "följa med" till det nya bolaget då det redan fanns en organisation där. Affären var en inkråmsaffär så hela bolaget blev inte sålt, så jag jobbar kvar hos min gamla ägare i den lilla del som blev kvar. Men är uppsagd då jag blir "överflödig" där (ägaren kommer att ta VD-skapet). Ägaren vill dock att jag stannar kvar i hans bolag under min uppsägningstid som är på ett år.

Har en inskriven konkurrensklausul i mitt VD avtal där jag inte får bedriva verksamhet som konkurrerar med företagets verksamhet för en tid av 24 månader efter anställningens upphörande.

Gäller den klausul då jag har blivit uppsagd av min arbetsgivare? Vad jag har förstått när jag tittar runt på nätet så gäller inte konkurrensförbudet när bolaget säger upp anställningsavtalet. Vilket måste betyda att efter att jag har gjort mitt uppsägningstids år (då jag har fullt betalt) skall jag vara fri att starta eller börja jobba på ett konkurrerande företag om jag vill.

Fungerar det så??

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

En konkurrensklausuls tillämplighet beror av de villkor med vilka den försetts, dess skälighet samt innebörden av eventuella överordnade regler i kollektivavtal. Eftersom bedömningen av en klausuls skälighet i hög grad kommit att styras av en numera ersatt överenskommelse mellan arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och arbetstagarorganisationerna Unionen, Ledarna samt Sveriges Ingenjörer (1969 års överenskommelse) bör utfallet oavsett organisationstillhörighet i sak bli detsamma (exakt vilken betydelse den nytillkomna överenskommelsen, 2015 års avtal, kommer att få må vara oklart, men det finns skäl att anta att även den kommer att tillmätas betydande vikt utanför sitt direkta tillämpningsområde). Det nya avtalet på området anger likt det föregående att en konkurrensklausul inte skall äga tillämpning vid uppsägning föranledd av annan omständighet än arbetstagarens avtalsbrott. I det specifika fallet bör konkurrensklausulen därför inte äga tillämpning, om ej uppsägningen grundats i vad som vanligen benämns personliga skäl.Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000