Konkret och abstrakt normprövning

FRÅGA
Hej!Vad avses med abstrakt normkontroll respektive konkret normkontroll?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagprövningsrätten regleras i 11 kap. 14 § regeringsformen.

Med abstrakt normprövning avses kontroll av en lags principiella grundlagsenlighet. Detta kan ske utan att lagen ska ha behövt bli tillämpad. Förenklat kan man säga att om en lag anses strida mot grundlag ska den underkännas och inte längre tillämpas. I Sverige har vi inte abstrakt normprövning men det finns i andra länder och kan ske i författningsdomstol.

Konkret normprövning avser tillämpningen av en lag i ett konkret fall. Lagen blir inte ogiltigförklarad, men den används inte framöver i liknande fall eftersom domen blir prejudikat. Det är den typen av normprövning som sker i Sverige.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (826)
2021-03-02 Vad menas när det står "dock" i lagtext?
2021-03-01 Vad är en SOU?
2021-02-28 Lagar för vilda djur
2021-02-27 Vem har bevisbördan för att en bild stod felparkerad vid tvist om parkeringsanmärkning?

Alla besvarade frågor (89840)