Konkludent handlande

2016-11-29 i Avtal
FRÅGA
Vi har köpt ett hus för 1½ år sedan. I det ingick en fiberanslutning via en samfällighet anknuten till Comhem. I våras sa vi upp comhem och anslöt oss till den kommunala fibernätet istället då vi kan ansluta till vilket annat företag som helst, inte enbart comhem. Nu vill samfälligheten att vi betalar anslutningen och i deras stadgar står det att man kan ansöka om att gå ur, och att de eventuellt kan bevilja det. Nu när vi inte betalat, tänker de skicka fakturan vidare till inkasso. För oss känns det konstigt att man inte själv kan gå ur denna förening då vi inte använder oss av deras tjänster och heller inte har skrivit under något avtal på detta.
SVAR

Tack för din fråga.

Det finns två aspekter i detta att ta hänsyn till. Dels är det avsaknaden av avtal, samfälligheten har alltså enligt er uppgift inget avtal att stödja sin fordran på - vilket i normalfallet skulle innebära att ett bestridande av fakturan skulle vara lämpligt.

Å det andra förstår jag det som att ni faktiskt har utnyttjat denna fiberanslutning via samfälligheten under en längre tid, vilket talar för ett så kallat konkludent handlande; som innebär att ett avtal ändock kan anses vara slutet på grund av att man agerat i överensstämmelse med förekomsten av ett faktiskt avtal trots att det formellt sett inte finns något sådant att tillgå.

Dessvärre tror jag personligen att det kan vara svårt att gå vinnande ur denna tvist, under förutsättning att motparten hävdar det senare i det ovan anförda.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88421)