Koncern även om endast 20 % aktieinnehav?

2017-09-23 i Bolag
FRÅGA
om moderbolag har 20 % aktieinnehav i externt företag (X) och dotterbolaget som modern äger till 100% har 40 % aktieinnehav i samma externa företag (x) som modern har -är man då moderbolag till det externa företaget (X) ? ...m ao är man då i en och samma koncern?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vad som utgör moderbolag, dotterbolag och koncerner finns i aktiebolagslagen (1 kap. 11 aktiebolagslagen).

Ett aktiebolag är moderbolag och en annan juridisk person är dotterföretag, om aktiebolaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen. Detta kan även ske om moderföretaget inte innehar hälften av rösterna om moderföretaget genom avtal med andra aktieägare får det eller genom avtal med bolaget i sig och på grund av detta får ett bestämmande inflytande.

Det finns även en förlängning av dessa regler (1 kap. 11 § andra stycket aktiebolagslagen) som riktar in sig på just det du frågar om nämligen att moderbolaget tillsammans med ett dotterföretag innehar mer än hälften av röstetalen i bolaget (20 % + 40 %) = >50 %).

Det är alltså en moderbolag-dotterbolagsrelation mellan moderbolaget och det dotterbolag de äger till 100 % och tillsammans med de reglerna ovan är även det externa bolaget x en del av denna koncern med det ursprungliga moderbolaget som just det, moderbolag.

Så svaret på din fråga är alltså ja, i den situationen du beskriver är det en koncern där moderbolaget har två dotterföretag.

Med vänliga hälsningar,
Andreas Grundstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?