Komplettera en generalfullmakt med en framtidsfullmakt

2019-07-30 i Avtal
FRÅGA
Hej!Kan en generalfullmakt lämpligen kompletteras med en framtidsfullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan berör två olika fullmaktstyper, nämligen generalfullmakt och framtidsfullmakt.

Vad är skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt?

En generalfullmakt ger fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i alla angelägenheter. Om fullmaktsgivaren inte längre är kapabel till att fatta egna beslut ger en generalfullmakt inte en självklar behörighet, utan då är det lämpligt att komplettera detta med en framtidsfullmakt.

Efter juli 2017 finns det möjlighet att i god tid utse en person som kan företräda en när man själv inte längre är kapabel till det. En framtidsfullmakt är alltså en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Detta framgår av 1 § lagen om framtidsfullmakter. Framtidsfullmakten ger alltså fullmaktshavaren befogenhet att rättshandla i ekonomiska och personliga angelägenheter, när fullmaktsgivaren inte längre är kapabel till att göra det själv. Fullmaktshavarens befogenhet kan likställas med den befogenheten en god man och förvaltare har.

Finns det några formkrav för respektive fullmakt?

Som huvudregel finns det inga speciella formkrav för generalfullmakter, med undantag för fullmakter som avser köp, byte eller gåva av fast egendom. Dessa fullmakter ska vara skriftliga enligt 2 kap. 27 § avtalslagen.

Däremot finns det viktiga formkrav för framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två personer, enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter. Vidare ska det av en framtidsfullmakt framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Detta enligt 5 § lagen om framtidsfullmakter.

Kan man upprätta båda fullmakterna?

Det är en god idé att komplettera en generalfullmakt med en framtidsfullmakt, då fullmakterna skiljer sig åt. Dessa fullmakter kompletterar alltså varandra.

Sammantaget råder jag dig att komplettera en generalfullmakt med en framtidsfullmakt, eftersom fullmakterna skiljer sig åt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1290)
2020-05-27 Fråga om avtalsvillkor
2020-05-27 Hur ska man datera ett avtal som först avtalats muntligt och sedan skrivs ned vid ett annat datum?
2020-05-26 Fullgörelse av köp
2020-05-26 Ändringar i befintligt avtal utan motpartens samtycke

Alla besvarade frågor (80494)