Kompensation vid arv efter underprisförsäljning

2015-09-07 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Min svärfar gick bort nyligen och hade skrivit ett testamente tillsammans med sin nya fru att de skulle ärva varandra helt. Jag vet att min man och hans bröder gemensamt har rätt till 25% nu. Men då frun inte vill bo kvar i huset utan vill sälja det till en av bröderna som inte har pengar att köpa det till marknadsvärdet men eftersom det är hans föräldrahem är hon villig att sälja till lägre pris. Är hon då tvungen att kompensera sina två barn och bröderna på något sätt? Med vänlig hälsning, X
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag har tagit bort ditt namn i frågan!

Laglott och testamente

Laglotten ligger på hälften av vad en bröstarvinge (t.ex. barn) skulle ha ärvt om arvet skett enligt lagens bestämmelser (se här). Detta kan barnen kräva ut genom att begära jämkning av testamentet (se här). Om svärfadern inte hade några gemensamma barn med frun är det alltså faktiskt 50 % din make och hans bröder har rätt till. Om de två barnen frun har är gemensamma med din svärfar, blir förstås siffran lägre. Om din make dock t.ex. har två bröder, blir det ju (100/5)X3/2=30 % de har rätt till. Jag nämner detta eftersom det framgår att din make har mer än en bror och jag inte riktigt ser hur du kom fram till 25 %! Regeln är hur som helst som sagt att varje barn som inte är gemensamt med frun kan kräva ut hälften av vad de hade ärvt om inget testamente funnits.

Om testamentet är formulerat på så sätt att frun skall ärva allting och det inte finns några förbehåll i stil med att hon skall ärva kvarlåtenskapen "med fri förfoganderätt" eller att "egendomen skall efter *fruns namn*s död gå vidare till mina barn" har hon ärvt den resterande andelen fullt ut utan några egentliga skyldigheter gentemot makens arvingar. Om de väljer att inte kräva ut sin laglott, äger frun helt enkelt allting.

Skydd för efterarvingarna

Om det å andra sidan är så att hon ärver egendomen med fri förfoganderätt, skall en andel av hennes egendom vid hennes död gå till makens barn. Om exempelvis det som svärfaderns barn tillsammans skulle ha ärvt totalt var värt 900 000 kr då han dog och frun hade egendom till värdet 900 000 kr skall svärfaderns barn i princip ärva 50 % av fruns egendom då hon avlider (med undantag för egendom hon har fått genom att arbeta - alltså lön eller liknande - samt arv och gåva).

Till skydd för denna rättighet finns i Ärvdabalken 3 kap. 3§ en regel som säger att om den efterlevande maken genom gåva eller därmed jämförlig handling (till exempel försäljning till underpris) orsakat en väsentlig minskning av sin egendom, skall den först avlidne makens arvingar kompenseras genom att få en större andel av den efterlevande makens kvarlåtenskap. Man skall alltså i princip låtsas att gåvan aldrig skedde och utefter de förutsättningarna räkna ut den först avlidne makens arvingars andel (man lägger alltså tillbaka gåvans värde). Om inte kvarlåtenskapen räcker för detta, kan gåvan (eller dess värde; mottagaren kan alltså t.ex. betala pengar) behöva återbäras. Återbäring kan dock inte bli aktuellt om det har gått mer än fem år sedan gåvan. Gåvan skall i detta fall anses vara lika stor som skillnaden mellan marknadsvärdet och vad köparen betalar för huset.

Om ingenting annat sägs vid försäljningen kommer "gåvodelen" vidare att betraktas som förskott på arv, eller åtminstone den andel av gåvodelen som motsvarar vad fadern ägde av huset (se här). Resultatet av detta blir att den som får köpa huset kommer att få en mindre del av arvet efter frun än sina bröder. Utan att känna till de exakta siffrorna är det svårt att uttala sig om exakt hur det kommer att bli, men om frun har ganska mycket egendom och "gåvodelen" vid köpet inte är alltför stor kan resultatet bli att alla andra arvingar blir kompenserade i och med förskottet. Om frun inte vill att underprisförsäljningen skall räknas som förskott på arv är det bara att skriva i köpavtalet att det inte skall räknas som förskott.

Avslutning

Utom de nämnda reglerna finns det ingenting som tvingar frun att kompensera någon av arvingarna. Resultatet av reglerna är dock att det i första hand blir fruns egna barn som förlorar på underprisförsäljningen. Även om det går att "kompensera" dem med egendom leder ju detta till att arvet blir mindre.

Hoppas att detta något komplicerade svar gav dig svar på din fråga! Om du undrar något mer får du gärna återkomma.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll