Kommunikationsproblem vid gemensam vårdnad

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Mina barns pappa som jag har gemensam vårdnad av barnen med vägrar kommunicera med mig. Vi fick i familjerådgivningen när vi separerade för ett år sedan och beslöt att ha ett veckovis överlämnigssamtal samband med överlämning av barnen men sedan han skaffat en ny familj ignorerar han det helt och kommunicerar eller frågar aldrig något alls. Jag ställer frågor gällande barnen till honom via sms som han inte svarar på. All information lämnar han genom barnen, 9 och 11 år, sedan ligger ansvaret hos dem att framföra informationen. Behöver jag komma i kontakt med honom måste jag be någon av barnen att ringa, annars svarar han inte. Igår fick jag reda på (genom mitt barn) att det andra barnet insjuknat i feber och huvudvärk. Ringer och sms:ar flera gånger och får inget svar, senare på kvällen svarar han argt och avvisande och framhåller att jag stör honom. Har han rätt att undanhålla mig denna information om mina barn? Han vägrar fortsatt familjerådgivning och familjeterapi, och att prata med honom är omöjligt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver brukar kallas för samarbetssvårigheter, är samarbetssvårigheterna så pass grova att det påverkar barnet negativt är det ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden och ge vårdnaden till en av föräldrarna. För att gemensam vårdnad ska fungera krävs det att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnen.

Är det så att avsaknaden av kommunikation med dig angående barnen påverkar barnen negativt är det inte tillåtet och kan vara ett skäl för dig att få ensam vårdnad om du skulle begära det hos domstol. Kommunikationsproblem där en förälder vägrar direkt kontakt med den andra föräldern är inte i sig självt tillräckligt för en ändring i vårdnaden. Det finns rättsfall där kontakt mellan föräldrarna endast skedde via mejl eller sms, domstolen tyckte inte det var ett tillräckligt skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden.

Sammanfattningsvis kan man säga såhär; det är inte förenligt med barnets bästa om den ena vårdnadshavaren undanhåller information från den andra vårdnadshavaren som kan påverka barnen negativt. Att en vårdnadshavare direkt vägrar att kommunicera med den andra vårdnadshavaren är inte i sig tillräckligt för att samarbetssvårigheterna ska anses så pass grova att ensam vårdnad är att föredra. Skulle du vilja få ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter finns det ingen direkt metod man kan gå på för att säga utgången, domstolen kommer i sådana fall göra en helhetsbedömning utefter vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96531)