Kommunicering vid Migrationsdomstolen

2019-05-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag har överklagat ett avslag gällande uppehållstillstånd på grund av anknytning. Ärendet är hos migrationsdomstolen. De begärde ett yttrande av Migrationsverket och fick det. Av yttrandet framgick att de inte ändrar beslut och att beslutet de tog baseras på den information de hade i ärendet.Jag fick tillfälle att slutföra talan och skickade den till migrationsdomstolen. När jag nu frågade migrationsdomstolen fick jag till svar att "målet är under kommunicering och vi väntar på yttrande av Migrationsverket"Jag förstår inte vad det innebär i praktikenVad händer nu och varför kommunicerar man igen? Är det inte migrationsdomstolen som ska fatta beslut eller hur går det till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Migrationsdomstolen ska se till att målet blir tillräckligt utrett. Därför har du fått tillfälle att yttra dig i processen. Domstolen har nu antagligen skickat ditt yttrande till Migrationsverket som ges möjlighet att besvara det. Detta kallas kommunicering och pågår tills målet är så väl utrett att det är färdigt för avgörande.

När Migrationsdomstolen anser att omständigheterna är så pass utredda att de kan fatta ett beslut så kommer de att göra det.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (946)
2019-12-06 Preskription av utvisningsbeslut meddelat till följd av brott
2019-12-06 Kan min flickvän ansöka om uppehållstillstånd från Sverige? m.m.
2019-11-30 kan jag få permanent uppehållstillstånd efter att tillfälligt uppehållstillstånd gått ut?
2019-11-30 Svensk medborgarskap

Alla besvarade frågor (75314)