Kommunfullmäktiges möjlighet att avsätta kommunstyrelsen

2020-04-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan kommunfullmäktige upplösa KS alternativt avsätta KSO?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt kommunallagen 4 kap. 9 § kan Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av fullmäktige, om den förtroendevaldehar vägrats ansvarsfrihet, eller har dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft. Styrelsen sitter på en mandatperiod om 4 år enligt kommunallagen 6 kap 18 §.

På riksnivå kan riksdagen enligt 13 kap 4 § i regeringsformen rikta misstroende mot regeringen eller enskilda statsråd när den saknar förtroende. Något motsvarande institut finns emellertid inte i kommunallagen, utan där går det endast att avsätta med ovan nämnda skäl. Hoppas du fick svar på din fråga.

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (628)
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?
2021-04-10 Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?
2021-04-10 Överklaga kommunfullmäktiges beslut
2021-04-05 Över 10 år gammalt svartbygge - vad kan begäras av mig som fastighetsägare?

Alla besvarade frågor (91129)