Kommunfullmäktiges möjlighet att avsätta kommunstyrelsen

2020-04-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan kommunfullmäktige upplösa KS alternativt avsätta KSO?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt kommunallagen 4 kap. 9 § kan Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av fullmäktige, om den förtroendevaldehar vägrats ansvarsfrihet, eller har dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft. Styrelsen sitter på en mandatperiod om 4 år enligt kommunallagen 6 kap 18 §.

På riksnivå kan riksdagen enligt 13 kap 4 § i regeringsformen rikta misstroende mot regeringen eller enskilda statsråd när den saknar förtroende. Något motsvarande institut finns emellertid inte i kommunallagen, utan där går det endast att avsätta med ovan nämnda skäl. Hoppas du fick svar på din fråga.

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll