Kommunen skyldighet ordna bostad

2018-11-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Många kommuner har det som kallas bostadsgaranti, att man erbjuder tak över huvudgaranti till sina medborgare. Andra kommuner har tak över huvudgaranti när det är barn involverade. Vad säger lagen? (tänker på socialtjänstlagen). Kan kommuner neka egna medborgare (speciellt de som har barn), tak över huvudgaranti?Skulle vilja hitta paragrafer som är kopplade till just denna frågan.Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du själv har uppmärksammat så finns de bestämmelser som gäller i socialtjänstlagen, förkortad SoL som du kan hitta här.

Av SoL 3:2 framgår det att socialnämnden i sin verksamhet ska "främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning". Detta innebär emellertid inte att socialnämnden har en skyldighet att förmedla sina medborgare bostäder.

Däremot har så har man enligt SoL 4:1 rätt till försörjningsstöd som täcker "skäliga kostnader" för boende och andra nödvändigheter och kan tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Även denna bestämmelse ger emellertid inte någon direkt rätt att kräva tak över huvudet.

Inom juridiken utvecklas emellertid lagarnas tillämpning delvis genom domstolsavgörande. Det finns vissa domstolsavgöranden där det ansetts att kommunerna (alltså socialnämnderna inom kommunerna) varit skyldiga att tillgodose vissa medborgare med bostäder för att de ska kunna nå upp till en "skälig levnadsnivå". Detta har främst gällt fall med barnfamiljer som befinner sig i utsatta situationer. Ett exempel på ett sådant fall är Rå 2004 ref. 130 där en stor barnfamilj där medlemmarna dessutom led av olika sjukdomar bodde trångt i två husvagnar.

För att sammanfattningsvis besvara din fråga så kan jag säga att kommunen inte generellt har någon skyldighet att ge sina medborgare tak över huvudet än i svåra fall. De bestämmelser du kan kolla på är som nämnt SoL 3:2 och 4:1. Det kan dessutom vara intressant att kolla på domstolsavgöranden, särskilt det jag skrivit ovan.

Hoppas att detta gav svar på din fråga och återkom gärna om något var oklart

Vänliga hälsningar

Jean Nabo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (466)
2019-10-15 Åtgärder om handläggning försenas
2019-10-12 Hur företräda sjuk make och framföra klagomål på felaktig vård?
2019-10-04 Överklagande av socialtjänsts omhändertagande av barn
2019-10-01 Överklaga Länsstyrelsens beslut enligt förvaltningslagen

Alla besvarade frågor (73715)