Kommunen lämnar inte ut allmänna handlingar

FRÅGA
HejJag har begärt ut handlingar av min hemkommun enligt förvaltningslagen men jag får inga svar (jag har nu skickat minst 4 påminnelser). Kan man gå vidare "över" kommunen att de inte lämnar ut de offentliga handlingarna som de ska och i så fall var ska jag anmäla kommunen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om din kommun inte vill lämna ut allmänna handlingar (vilket de är skyldiga att göra enligt offentlighetsprincipen) kan du göra en JO-anmälan.

All information om hur du göra en JO-anmälan finns på JO:s hemsida. Du kan göra en anmälan via deras formulär på hemsidan eller genom telefon 08-786 51 00, fax 08-21 65 58, eller e-post till justitieombudsmannen@jo.se

Om du väljer något annat anmälningssätt än formuläret på hemsidan bör din anmälan innehålla:

Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. din kommunEn kort beskrivning av ärendet eller händelsen.Det agerande som du anser vara felaktigt och motivering till varför du anser att kommunen har agerat felaktigt.När händelsen inträffade.Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos kommunen.Ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer.Kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att kommunen har agerat felaktigt.

Tänk på att din anmälan blir en allmän handling.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (318)
2021-01-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-01-15 GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?
2020-12-30 Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom
2020-12-26 Är en dom en allmän handling trots sekretessbelagda uppgifter?

Alla besvarade frågor (88316)