Kommunalt bolags skyldighet att lämna ut allmänna handlingar

Hej!

Jag har en snabb fråga till er. Är ett kommunalt bolag skyldigt att på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän handling?

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip i det svenska rättssystemet. I enlighet med denna princip är myndigheter och vissa landstingskommunala samt kommunala företag skyldiga att, efter begäran av enskild, lämna ut allmänna handlingar. Det största hindret mot ett utlämnande är sekretess. Det finns en mängd fall där sekretess kan vara för handen, bland annat uppgifter om en enskilds hälsotillstånd (25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen).

Offentlighetsprincipen gäller inte för alla kommunala företag. Den gäller för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Med rättsligt bestämmande inflytande menas att att kommunen eller landstinget ensamma eller tillsammans:

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag (2 kap. 3 §).

För att ta reda på om ett visst kommunalt företag är förpliktigat att följa offentlighetsprincipen, och därmed lämna ut allmänna handlingar som inte anses belagda med sekretess, måste man ta reda på hur kommunens inflytandet över företaget ser ut. Antagligen syftar du på ett företag som till stora delar, eller helt, ägs av kommunen. I sådant fall ska de hantera din begäran om allmänna handlingar skyndsamt (om du vill ha handlingarna i kopia), 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”