Kommer vi att bli dubbelbeskattade under tiden vi arbetar utomlands?

Hej.

Vi är en familj på 4 personer (2 vuxna och 2 barn) som ska åka till Malta i 6 månader och jag blir inte riktigt klogk på vad som kommer gälla kring 6 månaders regeln.

Förutsättningarna är följande:

Jag blir anställd på ett Maltesiskt bolag under 6 månader

Min fru kommer arbeta på distans från Malta men vara anställd i ett Svenskt bolag (Barnan går på skola/dagis)

I Sverige kommer vi ha kvar våran villa och sommarstuga + att jag har ett Aktiebolag som ev kommer ha lite intäkter under mina månader på Malta (dock inte relaterat till anställningen på Malta).

Vi kommer även ha kvar våra bilar etc i Sverige så "väsentlig" anknytning kan till Sverige kan man nog anse att vi har, eller?

Jag är medveten om antal dagar i Sverige vi får ha under dessa 6 månader (och när dessa kan förläggas) och ingen i familjen kommer överstiga detta.

Jag har följande frågor:

Så till frågorna:-)

Kommer jag under dessa förutsättningar kunna räkna med att endast betala skatt på lönen från det Maltesiska bolaget på Malt eller kommer jag riskera skatt även i Sverige?

Min fru som arbetar distans? Kommer hon behöva skatta i Sverige?

Ställer det till det för oss att v har kvar Hus etc i Sverige eller är det främst att vi lever upp till att inte vistas mer än vad lagen säger i Sverige som väger tyngst?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag sammanfattar dina frågor så här: du undrar om du och din fru kan bli dubbelbeskattade under tiden ni arbetar i Malta.

Obegränsat/begränsat skattskyldig?

I Sverige kan ett skattesubjekt antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. En fysisk person är obegränsat skattskyldig om personen antingen är bosatt, stadigvarande vistas, eller har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Den obegränsat skattskyldige är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Är en fysisk person inte obegränsat skattskyldig är personen istället begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Det innebär att skattskyldighet enbart föreligger för viss inkomst som följer av 3 kap. 18-21§§ IL.

Jag förutsätter härmed att ni åker till Malta för att arbeta temporärt under en period och därmed har väsentlig anknytning till Sverige. Detta innebär att ni är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Om ni avser att flytta permanent, kan ni alltså istället bli begränsat skattskyldig. Oberoende av den väsentliga anknytningen, gäller en undantagsregel. Se nedan.

Undantag från dubbelbeskattning vid obegränsad skattskyldighet

För att undvika att ni blir beskattade dubbelt (både för era inkomster i Sverige och i utlandet), finns vissa undantagsregler som kan bli gällande. Sexmånadersregeln stadgar att: om den obegränsat skattskyldige har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst sex månader, är hen inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning, till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Detta gäller endast om beskattningen inte skett i strid med verksamhetslandets lagstiftning/skatteavtal.

Regeln innebär alltså att om ni arbetar i Malta i minst sex månader och blir beskattade där, blir ni undantagna från inkomstbeskattningen i Sverige. Observera att beskattningen i Malta ska ha skett på ett lag-/skatteavtalsenligt sätt för att regeln ska gälla (3 kap 9 § 1 st. IL).

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000