Kommer pengarna från en försäljning av enskild egendom att fortsätta vara enskild egendom?

2021-01-28 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej,I testamentet från vår farmor kommer vår far att ärva bostadsrätt och bohag som enskild egendom. Kontanter, aktier, värdepappersfonder kommer att delas lika mellan två barnbarn och vår far. Vår far kommer att sälja både bostadsrätten och bohaget, innebär det att dessa pengar är fortsatt enskild egendom? Har han rätt att betala av sitt gemensamma lån som han har tillsammans med sin nya maka eller måste han be oss barn om tillåtelse?I testamentet står det så här längst ner: Den egendom, även omfattande utfallande försäkringsbelopp , som bröstarvinge erhåller genom arv eller detta testamente efter mig skall, tillika avkastningen och surrogat därav, utgöra enskild egendom, vari maka således icke skall äga giftorätt; dock med rätt för bröstarvinge att genom äktenskapsförord helt eller delvis göra egendomen till giftorättsgods.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:

- Kommer pengarna från försäljningen av bostadsrätten och bohaget att bli enskild egendom?

- Har din far rätt att betala av det lån som han har med sin nya maka med pengarna från försäljningen, eller behöver han få sina barns tillåtelse till det?

Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.

Pengarna från försäljningen blir enskild egendom

Pengarna från försäljningen av bostadsrätten och bohaget kommer att bli enskild egendom, eftersom de räknas som "surrogat" till det sålda. Med surrogat menas det som kan träda i den enskilda egendomens ställe, till exempel pengar vid en försäljning.

Både din farmors testamente och lagen anger att "surrogat" ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket, sjätte punkten ÄktB). Därmed kommer även pengarna att bli enskild egendom.

För att pengarna ska behålla sin karaktär av enskild egendom behöver din far hålla dem åtskilda från andra pengar, till exempel genom att sätta in dem på ett särskilt bankkonto. Blandar han dem med andra pengar kan de upphöra att räknas som enskild egendom, vilket framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773.

Din far kommer att få bestämma över pengarna själv

Det faktum att pengarna blir din fars enskilda egendom innebär att de inte ska ingå i en bodelning mellan honom och hans maka om de skiljer sig (10 kap. 1 § samt 7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ÄktB).

Att pengarna är enskild egendom får dock inte några konsekvenser för din fars möjligheter att bestämma över dem. Han kommer att vara fri att använda dem till det han vill – exempelvis till att betala av det lån som han har med sin maka.

Som hans barn har ni därmed inte något inflytande över vad han gör med pengarna, vilket innebär att han inte kommer att behöva be er om lov innan han använder dem.

Sammanfattning

Avslutningsvis vill jag sammanfatta mina svar på dina två frågor:

Kommer pengarna från försäljningen av bostadsrätten och bohaget att bli enskild egendom?

Ja - pengarna kommer att bli enskild egendom eftersom de räknas som surrogat till den ursprungliga enskilda egendomen. Även surrogat ska vara enskild egendom, vilket framgår av din farmors testamente och lagen.

Har din far rätt att betala av det lån som han har med sin nya maka med pengarna från försäljningen, eller behöver han få sina barns tillåtelse till det?

Ja - din far kommer att ha full rätt att bestämma över pengarna själv.

Nej – han behöver inte be er barn om lov innan eventuellt han betalar av lånet med dem.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?