FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott21/12/2021

Kommer mitt brott synas i belastningsregistret när jag söker jobb?

Jag har blivit dömd för bidragsbrott. Nu ska jag lämna utdrag ur belastningsregistret till en skola jag fått jobb på. Kommer det att synas där?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Bidragsbrott

Eftersom din fråga berör bidragsbrott så kommer jag i mitt svar använda mig utav Bidragsbrottslag (2007:612). Av din fråga framgår inte vilken påföljd fått vilket är en viktig faktor då det påverkar gallringstiden för brottet.

Enligt 2 § är straffet för bidragsbrott fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet däremot är att anses som grovt så är straffet enligt 3 § istället fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Belastningsregistret

Tillämpliga regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister. Av lagen framgår gallringstiden för hur länge en prick finns kvar innan den gallras. Detta innebär att en uppgift i belastningsregistret efter viss tid gallras, och inte finns kvar för alltid. Vad som avgör gallringstiden är påföljden för det brottet man dömts för.

Påföljd fängelse: 10 år efter frigivningen enligt 17 § punkt 1.

Påföljd skyddstillsyn eller villkorlig dom: 10 år efter domen eller beslutet om personen var 18 år vid tidpunkten för brottet. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten är gallringstiden istället 5 år enligt 17 § punkt 4.a) och 4.b).

Påföljd böter: 5 år efter domen enligt 17 § punkt 3

Bedömning

Det framgår som sagt inte av din fråga vilken påföljd du fick för brottet. Om det var fängelse så gallras brottet 10 år efter frigivningen och vid böter 5 år efter domen. I den mån du fått skyddstillsyn eller villkorlig dom så gallras brottet 10 år efter domen eller beslutet om du var 18 år vid tidpunkten för brottet, om du var under 18 år så är gallringstiden istället 5 år.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Ibrahim HalwachiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”