Kommer mina särkullbarn kunna ärva min frus enskilda egendom efter min död?

Genom äktenskapsförord och bodelning under äktenskap (år 2005) är vår gemensamma fastighet min hustrus enskilda egendom.

Jag har två barn från tidigare äktenskap, min hustru ett. Vi har ett gemensamt barn.

Enligt inbördes testamente (2018) ska - om jag avlider före min hustru - all min kvarlåtenskap med fri förfoganderätt tillfalla henne och efter hennes frånfälle tillfalla mina bröstarvingar i lika delar.

Mina två barn har uppfattat detta som att de ej kommer att ärva sin laglott av fastighetens värde. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och bodelning finns i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). När du dör så upplöses ert äktenskap och då ska dina och din hustrus egendom fördelas genom bodelning (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Om fastigheten är din hustrus enskilda egendom ska den inte ingå i bodelningen (10 kap. 1 § samt 7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att ditt dödsbo, d v s dina tillgångar och skulder, kommer inte omfatta fastigheten. Därför kommer dina barn från det tidigare äktenskapet inte kunna få någon del av fastigheten eftersom de enbart ärver dig och inte din hustru (jfr. 2 kap. 1 § ÄB).

När din hustru går bort har dina barn från ditt tidigare äktenskap rätt att ta ut arvet som din hustru ärvde från dig när du gick bort. Arvet utgör den kvotdelen av allt som din hustru äger vid sin död. Ärvde hon exempelvis 100 000 kr från dig och hade sammanlagt 500 000 kr efter arvet så har dina barn rätt till 100 000/500 000 av hennes kvarlåtenskap efter hennes död. Alltså har de rätt till att ⅕ av arvet som din hustru lämnar efter sig (3 kap. 2 § ÄB). När de har fått ut sina arv efter dig så ska det som finns kvar av din hustrus kvarlåtenskap fördelas mellan ert gemensamma barn och hennes andra barn. Eftersom de är avkomlingar till din hustru ska ni ta lika stor del av hennes kvarlåtenskap. Om vi tar exemplet ovan ska de alltså dela på de fyra femtedelar (⅘) som återstår av din hustru kvarlåtenskap efter att dina barn har tagit ut din fars arv.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000